11 iulie – Mijlocitor

Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos. 1 Timotei 2:5

Mijlocitorul este necesar pentru a garanta restabilirea unei relații sau pentru a reunifica părțile separate de o neînțelegere sau conflict. În situația noastră înaintea lui Dumnezeu și în însăși condiția noastră umană, existența și funcționarea unui mijlocitor a devenit o realitate absolut necesară. Păcatul a săpat o prăpastie între lumea divină, a lui Dumnezeu, și lumea noastră, înstrăinată, a oamenilor. Această separare – departe de a ne aduce independență și libertate – ne-a cufundat în durere și alienare, cu rezultatul final de moarte și distrugere. Edenul, care ar fi trebuit să devină și să rămână un „acasă” primitor și sigur al omului, a ajuns o dulce amintire din ce în ce mai îndepărtată și mai inaccesibilă. De aceea trebuia făcut ceva pentru a schimba perspectiva derivei umane.

Omul Isus Hristos este Mijlocitorul în stare să repare situația. Pentru această misiune, Însuși Fiul lui Dumnezeu a coborât în această lume rece și tristă. Preluând natura umană, purtând păcatele ei și suportând consecințele acestora, a deschis o cale nouă și vie prin trupul Său. Pe această cale sigură și garantată ne putem întoarce personal la condițiile ideale ale începutului de lume. Lucrarea Mijlocitorului nostru este aceea de a pleda înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, prezentând propria Sa ascultare și neprihănire în dreptul nostru și în folosul nostru, pentru a obține achitarea de vinovăție și acoperirea prejudiciului produs de neascultarea noastră.

Dar, pentru ca o asemenea minune a justiției divine să se poată materializa, Duhul Sfânt mijlocește pe lângă mintea și inima noastră ca să ne recunoaștem neajutorarea și să primim oferta lui Dumnezeu. Când acest lucru are loc, cele două părți aflate în conflict se unifică și relația lor se consolidează pentru totdeauna.

Cum să apelez la Mijlocitorul meu pentru a fi sigur că lucrarea Lui este eficientă și în dreptul meu?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Mijlocitor

Foto: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *