Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Iacov 1:2,3

În orice muzeu sau expoziție de mineralogie, regina exponatelor este geoda. O cavitate de câțiva centimetri în rocă este populată cu o multitudine de cristale. Geoda este un fel de maternitate și leagăn al cristalelor, care acolo se nasc și cresc. Factorii care favorizează această geneză sunt temperatura și presiunea, împreună cu abundența materialului mineral necristalizat și aflat în stare amorfă.

Geoda poate avea un corespondent impresionant în lumea vieții spirituale. Încercările prin care creștinul este silit să treacă pot acționa favorabil pentru formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Cristalele frumoase ale ființei umane se nasc și se dezvoltă în condiții de solicitare și adversitate socială. Când lumile necăzute în păcat privesc o asemenea expoziție de nestemate, le încearcă sentimente de admirație și uimire asemănătoare vizitei noastre într-un muzeu de metale și cristale.

Caracterul nobil se naște în condiții de presiune doar atunci când atitudinea față de adversitate este înnobilată de bucuria credinței, care trece prin focul purificator al încercărilor. Sfatul apostolului privește exact acest aspect. Sigur că, de la teorie până la practicarea acestei bucurii, calea este lungă și plină de surprize. Cultivarea simțământului prezenței divine poate acționa asupra minții ca cel mai bun catalizator al genezei răbdării, rezilienței și stabilității emoționale și comportamentale.

Dezvoltarea caracterului în condiții de stres și asprime este o demonstrație a puterii harului salvator în viața copiilor ascultători ai lui Dumnezeu. Lauda îngerilor se înalță către tronul lui Dumnezeu pentru roadele jertfei Mielului lui Dumnezeu, care a răscumpărat și continuă să răscumpere oameni de pretutindeni. Aceștia sunt nestematele coroanei Sale de învingător.

Este răbdarea mea suficient de matură? Sau are încă nevoie de creuzetul durerii pentru a prinde putere și formă definitivă?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Geodă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *