76 – Ia-ți ochii de pe tine însuți

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:8,10

Dacă ieșiți afară și priviți la această fereastră (referindu-se la fereastra din spatele amvonului) vi se va părea o aglomerare inestetică de sticlă topită laolaltă. Dar veniți și priviți dinăuntru și o veți vedea ca pe o frumoasă lucrare, scrisă în cuvinte clare: ”neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus” (Romani 3:24), și Legea lui Dumnezeu scrisă în întregime.

Tu și cu mine ne putem privi pe noi înșine din afară și totul ne va părea întunecat, neplăcut, o aglomerare încâlcită. Dumnezeu însă privește din interior, așa cum se vede în Isus. Când ne uităm prin lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o din interior, așa cum suntem în Isus Hristos, vom vedea în cuvinte clare, prin Duhul lui Dumnezeu: ”Neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1). Vom vedea întreaga Lege a lui Dumnezeu scrisă în inimă și strălucind în viață, și cuvintele: ”Aici sunt cei ce țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12).

Cei care Îl acceptă pe Hristos nu sunt priviți așa cum sunt ei în Adam, ci așa cum sunt în Isus Hristos, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Te bucuri de lucrul acesta? Să ni-l însușim. În El Însuși, El Și-a desăvârșit planul cu privire la noi. Fie ca puterea lui Dumnezeu să lucreze în noi, să ne învieze din morți și să ne așeze la dreapta lui Dumnezeu în locurile cerești în Hristos, unde stă El. În El ”am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate lucrurile după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.” (Efeseni 1:11, 12).

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 368

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *