77 – Ce înseamnă practic ”Nu eu, ci Hristos”

Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. Filipeni 2:5-7

Hristos a fost atât de complet golit de Sine, și El nu se manifesta pe Sine în nici un fel, astfel că orice influență venind de la El nu era decât influența Tatălui. Nici un om nu putea veni la El, decât dacă Tatăl îl atrăgea la El. Acest lucru arată cât de deplin Hristos a rămas în umbră și cât de deplin S-a golit de Sine. Acest lucru a fost făcut atât de bine, încât nici un om n-a simțit nicio influență de la Hristos și nici nu a fost atras la El decât prin Tatăl.

Aceasta ilustrează ce înseamnă să-L slăvești pe Dumnezeu. Înseamnă să fii atât de complet golit de sine, încât nicio influență să nu pornească de la tine, ci numai influența lui Dumnezeu, să fii atât de gol încât totul, fiecare cuvânt, să vorbească numai despre Tatăl.

Când Isus a fost pe pământ, El a fost în trupul nostru omenesc, păcătos. Și când El S-a golit pe Sine și a rămas în umbră, Tatăl a putut locui în El și S-a manifestat în El în așa măsură, încât toate lucrările firii au fost șterse. Slava lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu au fost manifestate în locul oricărui lucru omenesc.

Dumnezeu a fost ”manifestat în trup”, în trup păcătos – nu Dumnezeu manifestat în trup fără păcat, ci în trup păcătos. El va locui atât de mult în trupul nostru păcătos astăzi încât, deși aceasta este carne păcătoasă, păcătoșenia ei nu va înrâuri nici o influență asupra altora. În ciuda întregii păcătoșenii a firii căzute, neprihănirea Lui și caracterul Lui se vor manifesta oriunde va merge acea persoană.

Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu de la început, planul pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 368

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *