Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. Luca 1:17

Acesta este un fragment din descoperirea pe care i-a făcut-o îngerul lui Zaharia cu privire la misiunea lui Ioan Botezătorul, copilul care avea să i se nască. Aici apare o aluzie la lucrarea profetică a lui Ilie, fapt ce îi determină pe unii comentatori ai Bibliei să considere că Ioan Botezătorul a fost o întrupare a lui Ilie Tișbitul. Textul biblic nu sugerează o asemenea interpretare, ci o continuitate a misiunii profetice a lui Ilie prin Ioan Botezătorul și apoi a lui Ioan Botezătorul prin ultima generație de credincioși de pe pământ, înainte de încheierea istoriei păcatului.

„Duhul și puterea lui Ilie” este o metaforă care se referă la profilul vieții și misiunii lui Ioan Botezătorul, pe baza tiparului de gândire și comportament care a făcut din Ilie omul de succes în slujba lui Dumnezeu și a semenilor. În mod deosebit rolul de reformator este cel vizat de îngerul care îi vorbește lui Zaharia. Dar și în ce privește conținutul reformei există o similitudine între cei doi și apoi între ei și misiunea ultimei generații.

Duhul și puterea lui Ilie nu sunt produsul efortului omenesc, ci o manifestare neîngrădită a Duhului Sfânt în viața celor care le manifestă. Duhul și puterea lui Ilie au strălucit în mod deosebit pe muntele Carmel, unde Israel a fost condus la o reformă radicală și profundă a închinării. Ilie a recondiționat altarul căzut în desuetudine, apoi a reinstalat modelul de rugăciune pe care Dumnezeu îl onorează cu ascultarea evidentă și convingătoare.

Duhul lui Ilie trebuie să fie o forță morală suficient de caldă și dinamică pentru a fi în măsură să atragă inimile vârstnicilor și ale tinerilor împreună, să fie capabilă să convingă și să reconvertească suflete refractare la principiile morale ale lui Dumnezeu. Duhul lui Ilie este Duhul Sfânt care pregătește o comunitate de credință să Îl întâlnească în slavă pe Dumnezeu.

Ce doză de înțelegere, de compasiune și de fermitate principială este necesară pentru a se combina în duhul și puterea lui Ilie?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Duh

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *