23 octombrie – Oblăduire

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.” Psalmii 91:1, 2

Oblăduirea presupune recunoașterea autorității și prerogativelor, precum și favoarea de a beneficia de capacitatea de protecție a puterii divine sau civile alese. Oblăduirea este o alegere sau consecința unei alegeri. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt are o serie de posibilități. El poate căuta oblăduirea oamenilor, dar alegerea de a se așeza sub egida lui Dumnezeu este cea mai bună decizie.

Natura noastră instabilă și derutantă ar trebui să ne pună în alertă în ce privește poziția față de Dumnezeu. În lume există și o altă forță impresionantă care ne-ar putea interesa și care ne-ar putea oblădui. Petru a fost surprins atunci când, după ce a primit aprobarea și felicitările Învățătorului pentru pătrunderea sa spirituală, a aflat că în clipa următoare se afla deja sub inspirația și conducerea, deci sub oblăduirea, celui rău.

Autorul Psalmului 90 observă că cel ce rămâne statornic sub ocrotirea Celui Preaînalt poate beneficia de binefacerile prevăzute la pachet. Aceste prime cuvinte ale Psalmului 90 constituie o pledoarie pentru stabilitate spirituală. Aceasta este posibilă numai prin repetarea continuă a alegerii bune făcute odată. Rugăciunea continuă este cea mai bună formulă pentru asigurarea oblăduirii lui Dumnezeu. Ea nu este o simplă rutină, ci un instrument puternic al sufletului hotărât să-L urmeze și să-L asculte pe Dumnezeu.

A fi cârmuit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt este o cale sigură care conduce în Împărăție. Declarația zilnică a dispoziției și disponibilității de a fi îndrumat și folosit de Dumnezeu pentru slava Sa asigură atât bucuria prezentă a vieții, dar mai presus de toate promisiunea bucuriei viitoare veșnice. Niciodată nu este prea mult să ne reafirmăm fidelitatea și dependența noastră față de oblăduirea lui Dumnezeu. O putem face chiar și acum.

Doamne, aleg ocrotirea și protecția Ta și îi încurajez și pe alții să vină la Tine. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *