26 mai – Alertă

După ce i-a scos afară, unul dintre ei a zis: „Scapă-ți viața; să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte,...

25 mai – Alergare

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința (2 Timotei 4:7).Pentru apostolul Pavel, alergarea este o temă favorită. Semnificația alergării lui Pavel este cât se poate de...

24 mai – Aleluia

Și cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care șade pe scaunul de domnie și au zis:...

23 mai – Alegorie

El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: „Iată, semănătorul a ieșit să semene.” Matei 13:3Isus cunoștea foarte bine forța și valoarea alegoriei și a uzat din...

22 mai – Alegere

Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci...

21 mai – Alcătuire

Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său, Ionatan. 2 Samuel 1:17Alcătuirea unei cântări de jale a fost o experiență normală și naturală, din...

20 mai – Albastru

Au făcut și… brâul din in subțire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise Domnul. Exodul 39:27.29Albastrul, culoarea cerului și a mării, este prima...

19 mai – Alb

Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Apocalipsa 19:14Caii albi și veșmintele albe constituie un simbol al purității, sfințeniei și nevinovăției...

18 mai – Alăute

Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, și ai...

17 mai – Alături

Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături. Luca 10:31Alături poate însemna a sta lângă cineva, și...