31 decembrie – Zădărnicie

Porunca veche a fost dată la o parte, deoarece a fost slabă și fără niciun beneficiu Evrei 7:18, NTR.

Scriind evreilor, Pavel vorbește despre zădărnicia faptelor Legii de a conferi o neprihănire pe care o cere și o așteaptă Dumnezeu. Mulți cititori ai acestui pasaj răsuflă ușurați la gândul că Decalogul a fost abolit la cruce, iar acum nu mai suntem sub acest îndrumător, având libertatea de a trăi în afara prescripțiilor legale ale Vechiului Testament.

Zădărnicia Legii nu înseamnă însă anularea cerințelor ei, ci doar schimbarea modalității de a obține neprihănirea. Sistemul jertfelor conforme Leviticului a fost înlocuit de marea Jertfă a Mielului lui Dumnezeu și neprihănirea care se capătă prin credință. Din această perspectivă, Legea este zadarnică, dar rămân o mulțime de alte funcții ale Legii care nu sunt deloc „fără niciun beneficiu”, ca să cităm versiunea Noii Traduceri în limba română.

Însuși Învățătorul ne-a spus că nu a venit să anuleze, ci să trăiască Legea în deplină armonie cu Tatăl. Spre deosebire de noi, El nu a avut nevoie de mijlocirea vreunei jertfe pentru a trăi în ascultare de Tatăl, deoarece El este fără păcat. Este foarte curios că la spălarea picioarelor, nu a cerut ca altcineva să-I spele picioarele, în timp ce El a spălat picioarele tuturor, inclusiv ale lui Iuda, și ne-a dat porunca să ne spălăm în mod periodic picioarele unii altora. Lecția este cât se poate de clară: avem nevoie de Altcineva să facă pentru noi ceea ce noi nu suntem capabili să facem, și anume să ne punem de acord cu Legea.

Ascultarea noastră autonomă de Lege este zadarnică, din cauza naturii noastre căzute, de care nu ne putem elibera prin botez și nici prin spălarea picioarelor, care este o refacere a botezului. Numai ascultarea Lui în noi, prin credință, poate rezolva dilema neprihănirii.

Doamne, privind în urmă, am toate motivele să Îți fiu recunoscător și, privind înainte, am toate motivele să mă încred în Tine și numai în Tine. Amin!

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *