072 – Adevăr

Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Ioan 17:17 Una dintre cele mai complicate noțiuni este cea de adevăr. În meditația de față ne vom referi strict la semnificația...

071 – Aderare

Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Ioan 1:37Ideea că există Un Miel care ridică păcatele lumii este un adevăr care a stârnit interesul...

070 – Adept

A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Ioan 1:35 Misiunea lui Ioan de a pregăti calea lui Mesia cerea ca eforturile sale să fie ajutate de...

069 Ademenire

Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Numeri 25:2 Acest episod trist din istoria lui Israel...

068 – Adecvat

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine,...

067 – Adâncime

Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.” Luca 5:4 Porunca Învățătorului adresată ucenicilor de a îndrepta corabia spre apele adânci...

066 – Adăugare

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Apocalipsa 22:18 În acest context...

065 – Adaptare

Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Matei 9:16 Când vorbim despre...

064 – Acuzație

Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Daniel 5:22 Adevărul este că există dreptate, există judecată, există condamnare, există sentință, există...

063 – Acutizare

În clipa aceea, s-au arătat degetele unei mâini și au scris în fața sfeșnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Daniel 5:5 În demersul vieții personale pot fi momente critice în...

error: Conţinutul este protejat.