149 – Algoritm

Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății o dată. Așa să faceți șase zile. Iosua 6:3 Algoritmul are un anumit sens al devenirii sale. El vine de...

148 – Alfa

„Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic”. Apocalipsa 1:8 Când vorbim despre început, trebuie...

147 – Aleasă

Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. 1 Petru 5:13 Biserica aleasă este un titlu de noblețe pe care îl...

145 – Alergare

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința (2 Timotei 4:7). Pentru apostolul Pavel, alergarea este o temă favorită. Semnificația alergării lui Pavel este cât se poate...

144 – Aleluia

Și cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care șade pe scaunul de domnie și au zis:...

143 – Alegorie

El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: „Iată, semănătorul a ieșit să semene.” Matei 13:3 Isus cunoștea foarte bine forța și valoarea alegoriei și a uzat...

142 – Alegere

Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci...

141 – Alcătuire

Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său, Ionatan. 2 Samuel 1:17 Alcătuirea unei cântări de jale a fost o experiență normală și naturală,...

140 – Albastru

Au făcut și… brâul din in subțire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise Domnul. Exodul 39:27.29 Culoarea cerului și a mării, albastrul este...

139 – Alb

Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Apocalipsa 19:14 Caii albi și veșmintele albe constituie un simbol al purității, sfințeniei și...

error: Conţinutul este protejat.