40 Zile de rugăciune – Ziua 14 – Neprihănirea doar prin credință – continuare

Dumnezeu și Legea Sa cer neprihănire

Dumnezeu și legea Lui cer neprihănire în viața omului. Totuși, din cauza slăbiciunii trupului omenesc, obținerea neprihănirii prin păzirea legii este imposibilă. De aceea, Isus a venit în trup și a împlinit cerințele de neprihănire ale legii; astfel, El „a condamnat păcatul în trup”. El a fost ispitit în toate lucrurile, așa cum suntem noi în trup și a biruit orice ispită (Evrei 4:15).

Datorită ascultării desăvârșite și neprihănite a lui Isus față de legea lui Dumnezeu, atunci când Îl avem pe Isus trăind în noi, avem  ascultarea Lui neprihănită la dispoziția noastră. De aceea, Pavel a spus că ”neprihănirea legii poate fi împlinită în noi”. (Romani 8:4) (traducere literală din engleză, versiunea King James). Vedeți, din cauza „slăbiciunii” cărnii noastre, nu putem împlini cerințele neprihănite ale legii. Totuși, dacă Îl avem pe Isus care trăiește în noi prin botezul cu Duhul Sfânt, El va trăi ascultarea Sa fără prihană „în noi” dacă ne punem „credința” în El ca El să facă acest lucru. În felul acesta avem neprihănirea lui Hristos manifestată în viețile noastre prin credință; avem neprihănirea Sa ”atribuită” nouă.

Nu există nicio neprihănire despărțită de credință

Orice neprihănire pe care căutăm să o obținem prin propriile noastre eforturi este de fapt opusul neprihănirii deoarece este imposibil să ajungem la vreo neprihănire fără credința în neprihănirea lui Hristos. Nu există neprihănire separată de credință. De aceea Pavel a scris:

Tot ce nu vine din încredinţare [credință în limba engleză] e păcat.” Romani 14:23

Lectură personală în vederea discuției

Cu privire la acest adevăr, E. J. Waggoner a scris:

”Fără credință, nu poate fi săvârșită nicio faptă care să primească aprobarea lui Dumnezeu. Fără credință, cele mai bune fapte pe care le poate face un om vor fi infinit mai jos față de standardul de neprihănire perfectă a lui Dumnezeu, care este singurul standard. Oriunde se găsește credință adevărată, este un lucru bun; dar cea mai bună credință în Dumnezeu pentru a înlătura povara păcatelor trecutului nu îi va folosi cu nimic cuiva dacă nu este experimentată într-o măsură crescândă până la încheierea timpului de probă.” Lessons on faith, p. 2

Wagoner a continuat:

”Am auzit mulți oameni spunând cât de greu le-a fost să facă binele; viața lor creștină a fost cea mai nesatisfăcătoare pentru ei, fiind marcată doar de eșec și au fost tentați să renunțe, fiind descurajați. Nu e de mirare că se descurajează: eșecul continuu este suficient pentru a descuraja pe oricine. Cel mai curajos soldat din lume și-ar pierde inima dacă ar fi învins în fiecare luptă. Uneori, aceste persoane vor spune cu jale că și-au pierdut încrederea în ei înșiși. Bietele suflete, dacă și-ar pierde încrederea în ei înșiși în întregime și și-ar pune toată încrederea în Cel care are putere să mântuiască, ar avea o altă poveste de spus. Atunci ei „s-ar bucura în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos”. Apostolul spune: „Bucurați-vă totdeauna în Domnul; iarăși zic: Bucurați-vă.” Filipeni 4:4. Omul care nu se bucură în Dumnezeu, deși este ispitit și încercat, nu luptă lupta cea bună a credinței. El luptă lupta jalnică a încrederii în sine și a înfrângerii.” Ibid., 2-3

SINGURUL mod de a trăi o viață creștină biruitoare este să privești în credință la Hristos (Evrei 12:1-2). SINGURUL mod în care putem deveni neprihăniți este prin credința în neprihănirea Domnului Hristos. SINGURUL mod în care ascultarea noastră poate fi desăvârșită este prin credința că Hristos, prin Duhul Sfânt, va trăi viața Sa sfântă și neprihănită în noi. Isus este SINGURA „cale, adevăr și viață”. (Ioan 14:6) Când suntem ispitiți, ne putem întoarce imediat la Hristos să-I cerem să-Și manifeste biruința asupra acelei ispite. Ascultarea neprihănită a lui Hristos se va manifesta atunci în viața noastră. Vom experimenta neprihănirea prin credință în umblarea noastră cu Domnul. De aceea Pavel a scris:

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință şi care duce la credință, după cum este scris: ‘Cel neprihănit va trăi prin credință.’” Romani 1:16-17

Adevărata Evanghelie a lui Hristos este o Evanghelie a „puterii”. Această putere a lui Hristos care trăiește în noi ne dă „mântuire” prin „credința” sau încrederea noastră în El. Prin urmare, creștinii îndreptățiți trăiesc doar prin „credința” în Hristos pentru neprihănire.

E. J. Waggoner a scris despre aceasta:

Evanghelia este remediul lui Dumnezeu pentru păcat; prin urmare, lucrarea ei trebuie să fie aceea de a aduce oamenii în armonie cu legea, să facă în așa fel ca lucrarea legii neprihănite să fie manifestată în viețile lor. Dar aceasta este în întregime o lucrare a credinței – neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită de la „credință la credință” – credință la început și credință până la sfârșit – după cum este scris: ‘Cel neprihănit va trăi prin credința lui.‘” Lessons on faith, p. 1

Ziua 14  Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine personal la a experimenta  în fiecare zi ascultarea fără pată a lui Isus
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 14 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce cer Dumnezeu și Legea Sa în viața omului?
 2. Cum putem avea neprihănirea lui Hristos manifestată în viața noastră?
 3. Ce este opusul neprihănirii?
 4. Ce spune Romani 14:23 că nu este din credință?
 5. Care este singurul standard?
 6. Care este SINGURA cale de a trăi o viață creștină victorioasă?
 7. Care este SINGURA cale prin care putem devein neprihăniți?
 8. Care este SINGURA cale prin care ascultarea noastră ar putea fi fără pată, sau sfântă?
 9. Către Cine putem să ne îndreptăm imediat atunci când suntem ispitiți? 
 10. Rezumați Romani 1:16-17.
 11. Care este adevărata evanghelie a lui Hristos?
 12. Care este remediul lui Dumnezeu pentru păcat?
Ziua 14 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 15.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 15, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio min 33.22 – min 40.40

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *