Hristos a exemplificat legea lui Dumnezeu

Atunci am zis: Iată-mă că vin! în sulul cărţii este scris despre mine. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” Psalmi 40: 7, 8.

În consiliul ceresc s-a luat hotărârea că omenirii trebuie să-i fie oferită o exemplificare vie a legii. După ce s-a luat hotărârea de a face acest mare sacrificiu, Dumnezeu nu a lăsat nimic ascuns, nimic neclar, în ce privește mântuirea neamului omenesc. El a dat omenirii un standard după care să-și formeze caracterul. Cu o voce puternică și cu o măreție înspăimântătoare, El a rostit legea pe muntele Sinai. El a afirmat clar ce  trebuie să facem pentru a- L asculta în mod satisfăcător și … a rămâne credincioși Legii Sale. ”Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii” (Matei 22:37-40).

Atât de profund a fost interesul lui Dumnezeu față de ființele pe care le-a creat, atât de mare iubirea Sa pentru lume, încât ”a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci sa aibă viața veșnică”(Ioan 3:16). Hristos a venit ca să aducă omului putere morală, să-l înalțe, să-l înnobileze, să-l întărească, să-l facă în stare să fie părtaș naturii divine, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. El a dovedit locuitorilor lumilor necăzute și ființelor omenești că legea poate fi ținută. În timp ce avea natură omenească, El a ascultat de Legea lui Dumnezeu, apărând dreptatea lui Dumnezeu care cerea ca legea sa fie ascultată. La judecată, viața Sa va fi un argument incontestabil în favoarea Legii lui Dumnezeu.

Toți acei ce sunt înzestrați cu rațiune pot să învețe măsura datoriei lor. Hristos este modelul nostru. În natura Sa umană El a trăit o viață fără pată. El era milos, plin de compasiune, ascultător – plin de bunătate și adevăr. Prin viața Sa de ascultare El a oferit o reprezentare corectă a legii. Unindu-se cu Hristos, ființele omenești, căzute, păcătoase, pot să-și pună viața în acord cu preceptele  divine. Prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu, ei devin împreună lucrători cu Cel care a venit in lume ca reprezentant al Tatălui, păzind toate poruncile Sale.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *