Legătura noastră cu Cerul

Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea:« Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea»” Matei 3:17.

După ce Hristos a fost botezat de Ioan in Iordan, El a ieșit din apă, și îngenunchind pe malul râului, S-a rugat fierbinte Tatălui ceresc pentru puterea de a rezista în lupta, cu prințul întunericului în care avea să intre în curând. Ca răspuns la rugăciunea Sa, cerurile s-au deschis și lumina slavei lui Dumnezeu, mai strălucitoare decât soarele la amiază, a coborât de la tronul Celui Veșnic, luând chipul unui porumbel ce părea din aur strălucitor, a învăluit pe Fiul lui Dumnezeu, în timp ce  a fost auzită o voce clară din slava minunată spunând cu o teribilă măreție: ”Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”

Aceasta era asigurarea dată Fiului lui Dumnezeu, că Tatăl Său a acceptat omenirea căzută prin reprezentantul lor, și că astfel, le-a acordat o a doua șansă. Comunicarea  dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și om, care fusese întreruptă prin căderea lui Adam, a fost reluată. El care nu cunoscuse păcat, a devenit păcat pentru întreaga omenire, pentru ca astfel neprihănirea Sa să poată fi atribuită omului. Prin desăvârșirea caracterului lui Hristos, omul a fost ridicat la Dumnezeu în scara valorilor morale; și prin meritele lui Hristos, omul limitat a fost legat de Cel de Sus. Astfel, prin  Mântuitorul lumii, a fost făcută o punte deasupra prăpastiei create de păcat.

Dar puțini înțeleg cu adevărat marele privilegii câștigate de Hristos în favoarea omului, deschizând astfel cerul înaintea lui. Fiul lui Dumnezeu era atunci reprezentantul neamului omenesc; și puterea specială și slava pe care Maiestatea cerului i Le-a conferit, alături de cuvintele Sale de aprobare, sunt cea mai sigură garanție a iubirii și bunăvoinței Sale față de om. Când au fost auzite rugăciunile de mijlocire înălțate de Hristos în favoarea noastră, omului i s-a oferit dovada că Dumnezeu va primi rugăciunile înălțate de noi, în numele lui Isus. Rugăciunea continuă, stăruitoare a credinței ne va aduce lumină și putere de a rezista celor mai grozave  atacuri ale Satanei… Viața unui creștin viu, este o viață de rugăciune vie… Marele nostru Conducător ne îndreaptă atenția către cerurile deschise ca fiind singurul izvor de lumină și putere.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *