O clipă de răgaz

”Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui” Psalm 97:10. Domnul trebuie să vină în curând. Răutatea și răzvrătirea, violența și crima umplu lumea. Strigătele celor...

Adevărul – siguranța noastră

”Atunci dacă vă va spune cineva: «Iată, Hristosul este aici, sau acolo», să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoşi mincinoși şi prooroci mincinoși; vor face semne mari şi minuni,...

Feriți-vă de amăgirile Satanei

”Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos” Coloseni 2:10. Avem...

Apărarea noastră sigură

”Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” Apocalipsa 3:10. Satana...

O lucrare de pregătire

”Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” Filipeni 1:6. O lucrare serioasă de pregătire trebuie să...

Ora de închidere a timpului de probă

”Căci El zice: «La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii»” 2 Corinteni 6:2. Acum, chiar...

Câtă vreme se poate găsi

”Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape” Isaia 55:6. Asupra locuitorilor orașelor mari, va veni rapid și sigur o vină aproape universală, datorită creșterii...

Un timp de strâmtorare

”De aceea bucurați-vă, ceruri, şi voi cari locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că...

Solii de avertizare

”Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:  mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat...

Criza veacurilor

”Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!” Ioel 2:1. Vremuri tulburi...