O clipă de răgaz

Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui” Psalm 97:10.

Domnul trebuie să vină în curând. Răutatea și răzvrătirea, violența și crima umplu lumea. Strigătele celor ce suferă și sunt oprimați se înalță către El pentru dreptate. În loc de a fi înmuiați de răbdarea și îngăduința lui Dumnezeu, cei răi cresc tot mai puternic în răzvrătire încăpățânată. Timpul în care trăim este unul marcat de depravare. Reținerile religioase sunt aruncate și oamenii resping legea lui Dumnezeu… Mai mult decât dispreț obișnuit este pus asupra acestei legi sfinte.

O clipă de răgaz ne-a fost dăruită  îndurător de Dumnezeu. Fiecare putere împrumutată nouă de Ceruri trebuie să fie folosită în lucrarea atribuită nouă de Domnul pentru cei care pier în ignoranță. Solia de avertizare trebuie vestită în toate părțile lumii. Nu trebuie să fie nici o întârziere. Adevărul trebuie să fie proclamat în părțile întunecate ale pământului. Obstacolele trebuie întâlnite și depășite. O mare lucrare trebuie să fie făcută și această lucrare este încredințată celor care cunosc adevărul pentru timpul acesta.

Acum este timpul să apucăm brațul puterii noastre. Rugăciunea lui David ar trebui să fie rugăciunea pastorilor și a laicilor: ”Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta” ( Psalm 119,126). Fie ca slujitorii lui Dumnezeu să plângă între tindă și altar, strigând: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor!” ( Ioel 2:17).

Dumnezeu a lucrat întotdeauna în favoarea adevărului Său. Proiectele oamenilor răi, dușmanii bisericii, toți și toate sunt supuse puterii și providenței Sale conducătoare. El poate acționa asupra inimilor oamenilor de stat, asupra mâniei celor ce urăsc adevărul Său și poporul Său poate fi pus deoparte așa cum apele unui râu pot fi deviate, dacă El poruncește acest lucru. Rugăciunea mișcă brațul Celui Atotputernic. Cel care conduce în ordine stelele din ceruri, ale cărui cuvinte  controlează valurile adâncului – același Creator infinit va lucra în favoarea poporului Său, dacă ei Îl cheamă în credință. El va limita toate forțele întunericului până ce avertizarea va fi dată lumii și toți cei care vor ține seama de ea vor fi pregătiți pentru venirea Sa.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *