Dumnezeu a creat pe om după chipul Său

Cover”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” Geneza 1:27.

Tot cerul a avut un interes profund și plin de bucurie în crearea lumii și a omului. Ființele omenești erau de un ordin nou și distinct. Ele au fost făcute „după chipul lui Dumnezeu” și a fost planul Creatorului ca ele să umple pământul. Oamenii trebuiau să  trăiască într-o strânsă comuniune cu cerul, primind putere de la Izvorul a toată puterea. Susținuți de Dumnezeu, ei trebuiau să ducă o viață fără de păcat (RH/11.II. 1902).

Perechea cea sfântă nu erau numai copii sub grija părintească a lui Dumnezeu, ci și învățăcei, primind învățături din partea Atotînteleptului Creator. Ei erau vizitați de îngeri și aveau posibilitatea comuniunii cu Făcătorul lor, fără nici o perdea despărțitoare între ei… Tainele universului vizibil, ”minunile Aceluia a cărui știință  este desăvârșită” (Iov 37,16) le ofereau un izvor inepuizabil de învățătură și încântare. Legile care acționează în natură și care au constituit obiectul de studiu al oamenilor timp de șase mii de ani erau deschise înțelegerii minții lor de către Cel veșnic, Inițiatorul și susținătorul a toate. Ei vorbeau cu frunzele, cu florile și cu pomii, culegând de la fiecare secretele vieții lor. Adam era un bun cunoscător al fiecărei creaturi, de la puternicul leviatan, care se joacă în va­lurile mării, și până la insectele ce plutesc în razele de soare. Fiecăruia dintre ele Adam i-a dat un nume, el fiind cunoscător al naturii și al obi­ceiurilor lor. Slava lui Dumnezeu din ceruri, lumile nenumărate în mișcarea lor ordonată, plutirea norilor, tainele luminii și ale sunetului, ale zilei și ale nopții – toate erau deschise studiului primilor noștri părinți (1 FB/38).

Dumnezeu a creat pe om ca o ființă superioară; numai el singur este făcut după chipul lui Dumnezeu și numai el este capabil să fie părtaș de natură divină, să conlucreze cu Creatorul Său și să aducă la îndeplinire planurile Sale (RH/21 aprilie 1885).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *