Rugăciunea mișcă cerul

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide” Matei 7:7.

De ce  nu primim mai mult de la Cel ce este sursa de lumină și putere? Avem așteptări prea mici…

Noi nu prețuim așa cum ar trebui puterea și eficiența rugăciunii. ”Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8:26). Dumnezeu dorește ca noi să venim la El în rugăciune, ca să ne poată lumina mințile. El este singurul care ne poate da concepții clare despre adevăr. Numai El poate înmuia și supune inima. El poate impulsiona priceperea de a discerne adevărul de eroare. El poate statornici mintea șovăielnică oferindu-i o cunoaștere și o credință care va suporta încercarea. Roagă-te deci; roagă-te neîncetat. Domnul care a auzit rugăciunea lui Daniel o va auzi și pe ta, dacă te apropii de El ca și Daniel.

Să trăim în strânsă comuniune cu Dumnezeu. Bucuria creștinului provine dintr-o conștientizare a dragostei lui Dumnezeu, a grijii Sale pentru copiii Săi și din convingerea că El nu ii va lăsa singuri în slăbiciunea lor.

Noi trebuie să știm cum să ne rugăm. Rugăciunile slabe, apatice nu se vor ține strâns de însușirile divine. Rugăciunea este auzită de Dumnezeu  atunci când vine dintr-o inimă zdrobită de simțământul nevredniciei. Rugăciunea a fost instituită pentru mângâierea și mântuirea noastră, pentru ca prin credință și speranță să ne putem prinde de făgăduințele bogate ale lui Dumnezeu. Rugăciunea este exprimarea dorințelor unui suflet flămând și însetat după neprihănire.

Rugăciunea este un mijloc hotărât de cer pentru succes. Apelurile, cererile, tratatele, dintre oameni, îi mișcă pe aceștia și joacă un rol în reglementarea afacerilor națiunilor. Dar rugăciunea mișcă cerul. Numai acea putere care vine ca răspuns la rugăciune îi va face pe oameni cunoscători ai înțelepciunii cerului, făcându-i în stare să lucreze în unitatea Duhului, uniți prin legătura păcii. Rugăciunea, credința, încrederea în Dumnezeu aduc o putere divină care așează calculele omenești la adevărata lor valoare – fără nici o  însemnătate… Cel care se așează acolo unde Dumnezeu îl poate lumina, înaintează de la  semiobscuritatea zorilor la strălucirea puternică de la amiază.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *