16 februarie – Comuniune

În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Faptele apostolilor 2:1Ziua Cincizecimii – 50 de zile de la învierea lui Hristos – a rămas în istoria ecleziastică o zi...

Dumnezeu a creat pe om după chipul Său

”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” Geneza 1:27. Tot cerul a avut un interes profund...

Rugăciunea mișcă cerul

”Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide” Matei 7:7.De ce  nu primim mai mult de la Cel ce este sursa de lumină...

Stând în lumina cerului

”Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos” 2 Corinteni...

Părtășie cu Hristos

”Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” 1 Corinteni 1:9. Adevăratul creștin păstrează ferestrele sufletului deschise spre cer. El trăiește în părtășie...

Transformați prin comuniunea cu Dumnezeu

ʺNoi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnuluiʺ 2 Corinteni 3:18. În...