Stând în lumina cerului

Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos” 2 Corinteni 4:6.

Au fost luate măsuri  astfel încât comunicarea dintre cer și sufletele noastre să fie liberă și deschisă. Omul limitat se poate așeza în locul în care razele de lumină și slava de la tronul lui Dumnezeu să-i fie date din abundență. Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu care strălucește pe fața lui Isus Hristos poate străluci și asupra lui. El poate sta în locul în care să se spună despre el, ”Tu ești lumina lumii.” Dacă nu ar fi comunicare între cer și pământ nu ar fi nici o lumină în lume. Ca și Sodoma și Gomora, toți oamenii ar pieri sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Dar lumea nu este lăsată în întuneric. Mila îndelung-răbdătoare a lui Dumnezeu este încă oferită copiilor oamenilor și este în planul Său ca razele de lumină de la tronul lui Dumnezeu să fie reflectate de către fiii luminii…

Este privilegiul nostru să stăm în lumina cerului  Așa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Nu a fost mai ușor pentru Enoh să trăiască o viață neprihănită decât este pentru noi astăzi. Lumea din timpul său nu era mai prielnică pentru creșterea în har și sfințenie decât este acum.

Numai prin rugăciune și comuniune cu Dumnezeu a fost Enoh făcut în stare să fugă de stricăciunea care este în lume prin pofte. Noi trăim în pericolele zilelor de pe urmă și trebuie să primim putere de la același Izvor. Noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. De la noi se cere o separare față de lume, căci nu putem să nu fim contaminați de murdăria ei, decât dacă urmăm exemplul credinciosului Enoh…

Cei care împărtășesc religia lui Hristos ar trebui să înțeleagă responsabilitatea pe care o au. Ei ar trebui să simtă că aceasta este o lucrare personală, predicând în mod individual pe Hristos. Dacă fiecare ar înțelege acest lucru și s-ar apuca de lucru, am fi la fel de puternici ca și o armată sub steaguri. Porumbelul ceresc ar plana deasupra noastră. Lumina slavei lui Dumnezeu n-ar mai fi departe de noi decât a fost de credinciosul Enoh.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *