Scrisori către cer – 5 martie

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie”  Evrei 4:16.

Rugăciunea nu este o ispășire pentru păcat. Nu este o penitență. Noi nu trebuie să venim la Dumnezeu ca niște criminali condamnați, pentru că Hristos a plătit pedeapsa păcatelor noastre. El a făcut ispășire pentru noi. Sângele Său curățește de păcat. Rugăciunile noastre sunt scrisori trimise de pe pământ, îndreptate către Tatăl nostru din ceruri. Cererile care urcă din inimi sincere, umile vor ajunge cu siguranță la El. El poate discerne sinceritatea copiilor Săi adoptați. Lui Îi este milă de slăbiciunile noastre și vindecă defectele noastre de caracter. El a spus: “Cereți și vi se va da.”

Mulți din familia omenească nu știu ce și cum ar trebui să ceară. Dar Domnul este bun și duios. El îi ajută în neputințele oferindu-le cuvintele pe care să le rostească. Cel care vine cu dorință sfințită are acces prin Hristos la Tatăl. Hristos este Mijlocitorul nostru. Rugăciunile care sunt așezate în cădelnița de aur a meritelor Mântuitorului, sunt primite de Tatăl.

Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate  binecuvântarile spirituale. Continuă să ceri, și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești. Educă-te să ai încredere nelimitată în Dumnezeu. Aruncă asupra Lui toate îngrijorările tale. Așteaptă-L cu răbdare și El iți va îndeplini dorința.

Nu trebuie să venim la Dumnezeu cu un spirit de îndreptățire de sine, ci cu umilință, pocăindu-ne de păcatele noastre. El este în stare să ne ajute, dispus să facă pentru noi mai mult decat cerem sau gândim. El are la dispoziție abundența cerului pentru a îndeplini nevoile noastre… Dumnezeu este sfânt și noi trebuie să ne rugăm, “ridicând spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.” (1 Timotei 2:8)…

Noi trebuie să căutăm “mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”(Matei 6:33). Noi trebuie să fim gata să primim binecuvântările pe care Dumnezeu le va revărsa peste cei ce-L caută cu toata inima, în sinceritate și adevăr. Noi trebuie să păstrăm inima deschisă dacă vrem să primim harul lui Hristos.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *