11 mai – Ajutor

Îmi ridic ochii spre munți… de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmii 121:1,2Când venim pe lume suntem niște...

De la teamă la uimire

Când eram copii, se părea uneori că noi controlăm lumea. Ridicam degețele grăsuțe în fața ochilor și membrii iubiți ai familiei dispăreau – fie și pentru o clipă. Râdeam și...

Duhul ne ajută, 18 ianuarie

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26Duhul Sfânt concepe orice...

131 – Ajutor

Îmi ridic ochii spre munți… de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmii 121:1,2 Când venim pe lume suntem...

Ziua 39 – Putere cerească

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă! Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său și-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei...

Călăuza și Pilotul tău, 4 aprilie

Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalm 32:8Adesea, viața creștinului este...

Poruncile lui Dumnezeu sunt sigure, 15 martie

Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie şi neprihănire. Psalm 111:7, 8Legea lui Dumnezeu a existat înainte de crearea omului, deoarece, altfel,...

A treia Persoană a Dumnezeirii, 15 februarie

Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin. 2 Corinteni 13:14 Noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt... este o persoană,...