Poruncile lui Dumnezeu sunt sigure, 15 martie

Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie şi neprihănire. Psalm 111:7, 8

Legea lui Dumnezeu a existat înainte de crearea omului, deoarece, altfel, Adam nu ar fi putut să păcătuiască. După fărădelegea lui Adam, principiile Legii nu au fost schimbate, ci au fost ordonate și exprimate pentru a corespunde stării căzute a omului.

Îngerii erau conduși de ea [de lege]. Satana a căzut pentru că a încălcat principiile guvernării lui Dumnezeu. După ce i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu le-a făcut cunoscut Legea Sa. Nu a fost scrisă atunci, ci le-a fost repetată de Iehova.

În dragoste, cu dorința de a ne înălța și înnobila, Dumnezeu a prevăzut pentru noi un standard de ascultare. În măreție teribilă, în mijlocul tunetelor și fulgerelor, El a proclamat de pe Muntele Sinai cele zece porunci sfinte. Această lege descopere întreaga datorie a familiei omenești; primele patru porunci definesc datoria noastră față de Dumnezeu, iar ultimele șase datoria noastră față de om.

Legea lui Dumnezeu fiind o descoperire a voinței Sale, o transcriere a caracterului Său, trebuie să dăinuie veșnic, „ca un martor credincios în ceruri”. Nici o poruncă n-a fost anulată, nici o iotă sau o frântură de slovă din ea n-au fost schimbate. Psalmistul spune: „Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie” (Psalmii 119, 89)

De la început, marea luptă s-a dat în legătură cu Legea lui Dumnezeu. Satana a căutat să dovedească faptul că Dumnezeu era nedrept, că Legea Sa era greșită și că binele universului cerea ca ea să fie schimbată. Atacând Legea, el ținea să răstoarne autoritatea Autorului ei.

Prin ispitirile lui Satana, întregul neam omenesc a devenit călcător al Legii lui Dumnezeu, dar, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, s-a deschis o cale prin care oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu. Prin harul Domnului Hristos puteau fi făcuți în stare să asculte de Legea Tatălui.

Când ne încredem în Dumnezeu pe deplin, când ne bizuim pe meritele lui Isus, ca fiind Mântuitorul care ne iartă păcatele, vom primi tot ajutorul de care avem nevoie.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *