Îngerii, prietenii și păzitorii noștri, 14 martie

Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? Evrei 1:14

Singurul plan prin care se putea realiza mântuirea omului angrena cerul întreg în sacrificiul său infinit. Îngerii nu se puteau bucura atunci când Hristos le-a înfățișat Planul de Mântuire, pentru că ei au înțeles că mântuirea omului trebuia să-L coste pe iubitul lor Comandant o durere ce nu se poate exprima în cuvinte. Cu durere și uimire ei ascultau cuvintele Lui, pe când Acesta le povestea cum trebuie ca El să coboare din curăția și…  pacea cerului și să vină în contact cu decăderea de pe pământ, să îndure necazuri, rușine și moarte…

Îngerii… s-au oferit ca sacrificiu pentru om. Dar viața unui înger nu putea plăti datoria; pentru că numai El, care l-a creat pe om, avea putere să-l răscumpere. Totuși, îngerii aveau să aibă o parte de îndeplinit în cadrul Planului de Mântuire. Hristos avea să fie făcut „pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii”. (Evrei 2, 9.) Deoarece El avea să îmbrace haina naturii omenești, puterea Sa nu avea să fie la fel cu a lor și de aceea ei trebuiau să-I slujească, să-L întărească și să-L mângâie în suferințele Sale. De asemenea, ei trebuiau să fie spirite slujitoare, trimise să slujească acelora care aveau să fie moștenitori ai mântuirii. (Evrei 1, 14.) Ei aveau să-i păzească pe beneficiarii harului de puterea îngerilor răi și de întunericul pe care Satana îl aruncă continuu în jurul lor.

Îngerii sunt totdeauna prezenți acolo unde este cel mai mult nevoie de ajutorul lor, împreună cu cei care au de dus cele mai grele bătălii împotriva eului și ale căror anturaje sunt cele mai descurajante. Într-un mod deosebit, în sarcina lor se află suflete slabe și tremurătoare, care au multe trăsături inadmisibile de caracter. Ceea ce ar fi privit de inimile egoiste ca fiind o lucrare umilitoare, și anume slujirea celor care sunt jalnici și în toate privințele inferiori în caracter, este lucrarea ființelor fără păcat din curțile cerești.

Toți îngerii cerului sunt uniți în lucrarea de a aduce omului comorile infinite ale unei lumi mai bune.

Dumnezeu și Domnul Hristos și îngerii cerești se luptă cu tine… În puterea Celui care ne-a răscumpărat, tu poți fi mai mult decât biruitor.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Imagine de trateg de la Pixaba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conţinutul este protejat.