Prezența Divină este totdeauna cu noi, 25 februarie

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Psalm 139:7,8

Psalmistul reprezintă prezența Celui Infinit ca fiind răspândită în tot Universul. „Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuința morților, iată-Te şi acolo. ” Nu putem găsi niciodată un loc izolat în care nu este Dumnezeu.

Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic, care domnește în ceruri, declară: ”Eu sunt cu tine.” El asigură pe poporul Său că cei care sunt ascultători sunt într-o poziție în care El îi poate binecuvânta, spre slava numelui Său… El va fi un ajutor prezent pentru toți cei care preferă să Îl slujească pe El decât eul.

Cu toate că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, El onorează cu prezența Sa adunările copiilor Săi. El a făgăduit că, atunci când ei se adună să Îl caute, să-și recunoască păcatele și să se roage unul pentru altul, El Se va întâlni cu ei prin Duhul Său.

După ce Domnul Hristos S-a înălțat la ceruri, simțământul prezenței Sale era în continuare cu urmașii Săi. Aceasta era o prezență personală, plină de iubire și lumină…

De atunci înainte, prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos avea să locuiască continuu în inimile copiilor Săi. Unirea lor cu Hristos era acum mai strânsă decât atunci când era personal cu ei. Lumina, iubirea și puterea lui Hristos, care locuiau în ei, străluceau prin ei, așa că oamenii văzându-i se mirau întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și „au priceput că fuseseră cu Isus”. (Faptele Apostolilor 4, 13.) Tot ceea ce Domnul Hristos a fost pentru ucenicii Săi dorește să fie și pentru copiii Săi de astăzi.

Noi putem fi tari în Domnul și în puterea tăriei Sale. Primindu-L pe Hristos, suntem îmbrăcați cu putere. Mântuitorul primit în inimă va face ca puterea Lui să devină proprietatea noastră… Prezența lui Hristos în inimă este o putere vitalizantă, care întărește întreaga ființă.

Să nu simți niciodată că Hristos este departe. El este întotdeauna aproape. Prezența Sa iubitoare te înconjoară.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *