Dulce comuniune cu Mântuitorul nostru

Deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos” 1 Ioan 1:3.

Este privilegiul nostru să gustăm farmecul unirii cu Mântuitorul crucificat și înviat. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, eul trebuie să fie predat lui Dumnezeu. Îngăduirea de sine înseamnă să nu-L urmezi pe Hristos cu lepădare de sine și purtând crucea. Când eul se străduie din răsputeri pentru locul cel mai înalt, percepțiile spirituale se diminuează. Ochii  sunt întorși de la Hristos către jalnica imagine a eului. Nu ne putem permite să ne despărțim de Hristos. Trebuie să continuăm să privim la la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre…

În timp ce stăm în comuniune cu Hristos, lumina sfântă și prețioasă strălucește în sufletele noastre până ce în fiecare cameră lumina crește și noi devenim lumini strălucitoare în lume, reflectând față de alții slava lui Hristos. Noi trebuie să-L păstrăm pe Hristos înaintea noastră ca exemplu de desăvârșire.

Comuniunea cu Dumnezeu este viața sufletului. Nu este ceva ce putem  interpreta, un lucru pe care putem să-l îmbrăcăm în cuvinte frumoase, dar care nu ne dă acea experiență ce dă o valoare reală cuvintelor noastre. Comuniunea cu Dumnezeu are ca rezultat o experiență zilnică ce face într-adevăr ca bucuria noastră să fie deplină.

Cei care au o astfel de unire cu Hristos, o vor da pe față în spirit, în cuvinte și în fapte. Mărturisirea de credință nu înseamnă nimic dacă nu este manifestată prin cuvinte și fapte. Unitatea, părtășia unii cu alții și cu Hristos – aceasta este roada purtată de fiecare ramură a viței dătătoare de viață. Sufletul curățit, născut din nou, are de purtat o mărturie clară, distinctă…

A-L cunoaste pe Dumnezeu, în sensul biblic al termenului, înseamnă a fi una cu El în minte și inimă, având o cunoaștere experimentală a Sa, păstrând o comuniune plină de respect cu El ca Răscumpărător. Acestă comuniune poate fi obținută doar prin ascultare sinceră…

Urmând exemplul  de slujire neegoistă a lui Hristos, încrezându-ne în meritele Sale precum copilașii și ascultând de poruncile Sale, vom primi aprobarea lui Dumnezeu. Hristos va locui în inimile noastre și influența noastră va fi înmiresmată de neprihănirea Sa.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *