Umpluți cu puterea Duhului Sfânt – 26 aprilie

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Faptele Apostolilor 1:8

Este privilegiul nostru să predicăm Cuvântul ca o demonstrație a puterii Duhului. Este privilegiul fiecărui suflet să exercite credința în Domnul nostru Isus Hristos. Dar viața spirituală neprihănită vine numai atunci când sufletul se supune voii lui Dumnezeu prin Hristos, Mântuitorul care aduce împăcarea. Este privilegiul nostru de a fi prelucrați de Duhul Sfânt. Prin exercitarea credinței suntem aduși în comuniune cu Hristos Isus, pentru că Hristos locuiește în inimile tuturor celor blânzi și smeriți. Există o credință care lucrează prin iubire și curăță sufletul, o credință care aduce pace în inimă  și conduce pe calea lepădării de sine și a sacrificiului de sine.

Făgăduința este că, dacă vom continua să cunoaștem pe Domnul, vom ști că ” El Se ivește ca zorile dimineții .” Este esențial să avem în fiecare zi în inimă harul lui Dumnezeu care convertește, ca toate cuvintele și faptele noastre să poată dovedi că suntem supuși gândului și voinței lui Dumnezeu. Făcând slujba care ne-a fost încredințată cu blândețe și umilință, trebuie să dăm pe față puterea transformatoare a Duhul Sfânt în viețile noastre. Atunci devenim uneltele  Domnului pentru a face lucrarea Lui.

Noi trebuie să slujim lui  Dumnezeu cu umilință și blândețe și cu totuși cu mare seriozitate. Hristos este modelul și exemplul nostru în toate lucrurile. El a fost umplut cu Duhul și puterea Duhului a fost manifestată prin El, nu prin mișcări corporale, ci prin zel pentru fapte bune.

În poporul lui Dumnezeu este nevoie de cercetare profundă a inimii ca să fim în stare să înțelegem ce înseamnă adevărata religie. Hristos este un educator minunat. Viața și cuvintele Lui se bazează pe principii sănătoase. Modul Său de predare a fost foarte simplu. El a fost modelat după asemănarea divină și dacă Îl urmăm, nu vom face nici o greșeală ….

Viețile noastre trebuie ascunse cu Hristos în Dumnezeu. Trebuie să avem o cunoaștere personală a lui Hristos. Numai atunci putem să-L reprezentăm corect în fața lumii. Oriunde suntem, trebuie să lăsăm lumina noastră să strălucească spre slava lui Dumnezeu în fapte bune. Aceasta este minunata, importanta lucrare a vieții noastre. Cei care sunt într-adevăr sub influența Duhului Sfânt vor dezvălui puterea Sa printr-o aplicare practică a principiilor veșnice ale adevărului. Ei vor dezvălui că uleiul sfânt vine de la cele două ramuri de măslin în camerele templului sufletului. Cuvintele lor vor fi îmbibate de puterea Duhului Sfânt pentru ca să înmoaie și să supună inima. Va fi evident că vorbele spuse sunt duh și viață. – Letter 352, 1908.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *