Duhul Sfânt, reprezentant al Domnului Hristos – 25 aprilie

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26

Că Hristos se  va manifesta față de ei și totuși să fie invizibil pentru lume, a fost un mister pentru ucenici. Ei nu puteau înțelege cuvintele lui Hristos în sensul lor spiritual. Ei se gândeau la manifestarea exterioară și vizibilă. Nu puteau înțelege faptul că ei ar putea avea prezența lui Hristos împreună cu ei și totuși El să nu fie văzut de lume. Ei nu au înțeles sensul spiritual al manifestării.

Marele Învățător tânjea să dea ucenicilor toată încurajarea și mângâierea posibilă; căci ei urmau să fie crunt încercați. Dar era greu pentru ei să înțeleagă cuvintele Sale. Încă mai aveau de învățat că viața spirituală interioară, parfumată în întregime cu ascultarea din dragoste, le va da puterea spirituală de care aveau nevoie.

Promisiunea Mângâietorului le-a prezentat un adevăr important. Îi asigura că nu ar trebui să-și piardă credința nici în cele mai dificile circumstanțe. Duhul Sfânt, trimis în numele lui Hristos, urma să-i învețe toate lucrurile și să le aducă aminte de toate lucrurile. Duhul Sfânt trebuia să fie reprezentantul lui Hristos, Mijlocitorul care pledează în mod constant pentru omenirea căzută. El pledează ca să le poată fi dată putere spirituală, ca prin puterea Unuia mai puternic decât toți dușmanii lui Dumnezeu și ai omului, să biruiască dușmanii spirituali.

Cel care cunoaște sfârșitul de la început a asigurat ceea ce era necesar pentru atacul agenților satanici. Și El va împlini Cuvântul Lui către cel credincios oricând. Acest cuvânt este sigur și neclintit; nici o iotă sau frântură de slovă nu se va pierde. Dacă oamenii vor sta sub protecția lui Dumnezeu, stindardul Său va fi peste ei ca o fortăreață de neînvins. El va dovedi că Cuvântul Său nu poate niciodată da greș. El Se va dovedi o lumină care strălucește într-un loc întunecat până se arată zorii dimineții. El, Soarele Neprihănirii,  Se va ridica cu vindecarea în razele Lui ….

El v-a asigurat că Duhul Sfânt a fost dat să rămână totdeauna cu voi ca să vă fie apărător și călăuză. El vă cere să aveți încredere în El, și să vă angajați să-L păstrați. Duhul Sfânt este mereu la lucru, învățând, amintind, mărturisind, venind la suflet ca un mângâietor divin și convingând de păcate ca un judecător și îndrumător desemnat…

Lucrarea voastră este de a coopera cu Hristos, pentru a fi totul în El. Fiind uniți cu El prin credință, crezând și primindu-L, deveniți parte din El. Caracterul vostru este slava Lui dezvăluită în voi. – Manuscript 44, 1897.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *