Adevărul trebuie practicat în viață – 14 februarie

Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 1 Ioan 3:7

Cei care caută revelația Domnului Hristos pe norii cerului cu putere și mare slavă, ca Rege al regilor și Domn al domnilor, vor căuta să Îl reprezinte lumii în viață și caracter. ”Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.” Ei vor urî păcatul și nelegiuirea, așa cum și Domnul Hristos a urât păcatul. Ei vor păzi poruncile lui Dumnezeu așa cum Domnul Hristos a păzit poruncile Tatălui Său. Ei vor realiza că nu este suficient să accepte doctrinele adevărului, ci că adevărul trebuie aplicat inimii, practicat în viață, pentru ca urmașii Domnului Hristos să poată fi una cu El și ca oamenii să poată fi la fel de curați în sfera lor așa cum este Dumnezeu în sfera Lui. Au existat oameni în fiecare generație care au pretins a fi fii ai lui Dumnezeu, care au plătit zecime din mentă, anason și chimion, dar care au dus o viață nelegiuită; pentru că au neglijat lucrurile mai importante ale legii – îndurare, dreptate și iubirea lui Dumnezeu…

Fii lui Dumnezeu nu vor fi ca ceilalți; pentru că adevărul primit în inimă va fi mijlocul de curățire a sufletului, transformând caracterul și făcând pe primitorul lui să aibă gândul lui Hristos. Dacă un om nu devine ca Dumnezeu în gândire, este încă în depravarea sa naturală. Dacă Domnul Hristos este în inimă, El va apărea în cămin, în atelier, la piață, în biserică.  Puterea adevărului va fi simțită în înălțarea și înnobilarea minții, în liniștirea și supunerea inimii, aducând omul în întregime în armonie cu Dumnezeu. Cel care este transformat de adevăr va răspândi o lumină asupra lumii. Cel care are speranța Domnului Hristos în el se va curăța așa cu El este curat. Speranța revenirii lui Hristos este o speranță mare, cuprinzătoare. Este speranța de a vedea pe Împărat în frumusețea Lui și de a fi făcuți asemenea Lui…

Cel care rămâne în Domnul Hristos este desăvârșit în iubirea lui Dumnezeu și scopurile sale, gândurile, cuvintele și acțiunile sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu exprimată în legea Sa. Nu există nimic în inima omului care rămâne în Hristos care să fie în război cu vreun precept al legii lui Dumnezeu. Acolo unde Duhul lui Hristos este în inimă, caracterul Domnului Hristos va fi descoperit și se va manifesta blândețe sub provocare și răbdare în încercare. ”Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit.”  Neprihănirea poate fi definită doar prin mărețul standard moral, cele Zece Porunci. Nu există nici o altă normă prin care să măsurăm caracterul. – The Signs of the Times, 20 iunie 1895

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *