Ziua 61 – Dieta neprihănirii

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă! Ferice de cei flămânzi şi însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați! – Matei 5:6”Neprihănirea este sfințenie, asemănare cu Dumnezeu, și „Dumnezeu este iubire”....

Actul de credință

”Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd” Evrei 11:1. Credința nu este fundația mântuirii noastre, dar este marea binecuvântare...

“Mai mult decât biruitori”

”Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” Romani 8:37. Prin puterea pe care ne-o dă Isus, noi putem fi” mai mult decat...