Să ne numim copii ai lui Dumnezeu

Cover”Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” – 1 Ioan 3,1

În timp ce Ioan gândea la iubirea Domnului Hristos, el a fost deter­minat să exclame: «Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu».

Oamenii gândesc că este un privilegiu acela de a vedea un personaj regal și mii de oameni parcurg distanțe mari numai pentru a vedea o astfel de persoană. Cu cât mai mare este privilegiul de a fi fii și fiice ale Celui Prea Înalt. Ce privilegiu mai mare ne poate fi conferit, decât acela de a ni se permite intrarea în familia regală?

Dar pentru a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu, noi trebuie să ne despărțim de lume. «Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei,» zice Dom­nul, și «Eu vă voi fi Tată și voi îmi veți fi fii și fiice»(2 Cor. 6:17,18)…

Înaintea noastră este un cer, o coroană a vieții, pe care trebuie să o câștigăm. Dar răsplata este dată numai celui biruitor. Cel care câștigă cerul trebuie să fie îmbrăcat cu haina neprihănirii. «Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat» (1 Ioan 3,3). În caracterul Dom­nului Hristos nu a fost nimic discordant, de nici un fel. Și aceasta trebuie să fie și experiența noastră. Viețile noastre trebuie să fie controlate de prin­cipiile care au controlat și viața Lui (Ms. 28/1886).

Prin sacrificiul desăvârșit adus pentru vinovăția neamului ome­nesc, aceia care cred în Hristos și care vin la El pot fi salvați de ruina veșnică…

Nimeni să nu fie atât de înșelat de către vrăjmaș, încât să gândească cumva că este un act de bunăvoință din partea omului, oricât ar fi el de talentat, de învățat sau onorat, de a primi pe Hristos. Fiecare ființă omenească ar trebui să privească spre cer cu respect și recunoștință și să exclame plină de uimire: «Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu». (YI. 27 sept. 1894).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *