Ziua 35 – Rugați-vă pentru harul Său

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită”. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu...

Fulgere ca răspuns la rugăciune

Pastorul Inaciu da Kosta s-a sculat devreme în dimineața aceea, căci avea de făcut un drum lung pe insula Timorul de Est. Avea de călătorit 50 de kilometri de la casa...

O clipă de răgaz

”Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui” Psalm 97:10. Domnul trebuie să vină în curând. Răutatea și răzvrătirea, violența și crima umplu lumea. Strigătele celor...

Apărarea noastră sigură

”Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” Apocalipsa 3:10. Satana...

Am un înger păzitor

”Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui” Psalm 103:20. Astăzi, ca și în trecut, tot cerul...

Fericirea ocrotită de Legea lui Dumnezeu

ʺCăci-lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pământească o făcea fără putere-Dumnezeu a osândit păcatul în firea pămîntească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a...

error: Conţinutul este protejat.