Câtă vreme se poate găsi

CoverCăutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape” Isaia 55:6.

Asupra locuitorilor orașelor mari, va veni rapid și sigur o vină aproape universală, datorită creșterii constante a răutății hotărâte. Dumnezeu a dat omului viața, pentru ca printr-o cunoaștere a Cuvântului și prin practicarea principiilor sale, ființa omenească să poată deveni una cu Dumnezeu, în ascultare de voința divină. Dar Satana a lucrat constant prin multe născociri să aducă omul în dizgrația lui Dumnezeu. În lumea antedeluviană ființele omenești au adus tot felul de născociri omenești și practici ingenioase pentru a face fără efect legea lui Iehova. Ei au aruncat deoparte  autoritatea Sa, pentru că deranja planurile lor. Ca și în zilele dinaintea potopului, și acum este momentul potrivit ca Domnul Dumnezeu să-Și descopere puterea Sa atotputernică…

De ani de zile Satana a câștigat controlul asupra minții omenești prin sofisme subtile pe care le-a conceput pentru a lua locul adevărului. În acest timp de primejdie, făcătorii de bine, în temere de Dumnezeu, vor slăvi numele Său repetând cuvintele lui David: ”  Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.”

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al îndurării. Cu îndelungă răbdare și  milă gingașă El se ocupă de călcătorii legii Sale. Și totuși, în zilele noastre, când bărbați și femei au atât de multe ocazii de a se familiariza cu legea divină așa cum este descoperită în Sfânta Scriptură, marele Conducător al universului nu poate privi cu nici o satisfacție orașele nelegiuite, unde domnește violența și crima…

Îndurarea lui Dumnezeu a fost foarte mare, atât de mare încât când ne gândim  la continua insultare a poruncilor Sale cele sfinte, ne minunăm. Cel  Atotputernic a exercitat o restricție puternică asupra propriilor Sale atribute. Dar El se va scula cu siguranță să pedepsească pe cei răi, care sfidează cu îndrăzneală pretențiile drepte ale decalogului.

Acum este timpul când să ne umilim inimile înaintea lui Dumnezeu. Să-L   căutăm câtă vreme poate fi găsit de partea iertării, și nu de partea judecății. Treziți-vă frați și surori… Chemați pe Domnul câtă vreme poate fi găsit.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *