Ora de închidere a timpului de probă

CoverCăci El zice: «La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii»” 2 Corinteni 6:2.

Acum, chiar acum, este timpul nostru de probă, în care trebuie să ne pregătim pentru ceruri. Hristos Și-a dat viața ca noi să putem avea acest timp. Dar în tot  acest timp, Satana depune eforturi ca să obțină stăpânirea asupra noastră. El lucrează cu putere să conducă pe oameni să fie absorbiți în câștigarea banilor. Inventează multe forme de amuzament, încât mințile oamenilor să fie absorbite de plăcerile lumești. El dorește ca ei să uite cu totul de împodobirea interioară – podoaba unui duh blând și liniștit- care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. El este determinat ca fiecare moment să fie umplut cu eforturi pentru derularea unor proiecte ambițioase sau cu amuzamente și satisfacerea eului…

Satana folosește influența sa ca să înece vocea lui Dumnezeu și vocea conștiinței, iar lumea acționează ca și cum ar fi sub controlul său. Oamenii l-au ales ca lider al lor…. Îndrăgostiți nebunește de sistemele de plăceri și amuzament, ei se luptă pentru lucruri care vor pieri odată cu folosirea lor…

Semnele rapide de împlinire a vremii declară că ziua cea mare a Domnului este chiar la uși. În ziua aceea se va spune despre fiecare dintre noi: ”Acest om a fost chemat de Dumnezeu, dar n-a vrut să audă, n-a dat atenție chemării. Duhul Domnului i-a mișcat inima iar și iar , dar el a spus: «Du-te de data aceasta; când voi mai avea timp, te voi chema.» Acest  om a văzut sacrificiul Mântuitorului într-o lumină frumoasă, dar probleme de mică importanță au apărut și inima sa a fost captivată de ele… Fiecare influență cerească, plină de har, a fost respinsă.”

Hristos este gata să ne elibereze din păcat, dar El nu ne forțează voința. Și dacă, prin păcătuire continuă voința însăși este în întregime supusă răului și nu avem nici o dorință de a fi eliberați, dacă nu acceptăm harul său, ce ar mai putea El face? Ne-am distrus pe noi înșine prin respingerea hotărâtă a iubirii Sale. ”Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” ”De aceea, cum zice Duhul Sfânt: «Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (2 Corinteni 6:2; Evrei 3:7,8).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *