Toți pot câștiga

CoverNu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!” 1 Corinteni 9:24.

Resursele Cerului sunt nelimitate și sunt toate la dispoziția noastră. De ce atunci, vă întreb, lucrarea lui Dumnezeu în lumea noastră progresează atât de încet? De ce este Hristos atât de jalnic reprezentat? De ce nu cresc urmașii lui Hristos în cunoaștere, puritate sfințire și putere?

N-au fost prezentate în fața urmașilor lui Hristos cele mai înalte virtuți ce trebuie cultivate, cele mai mari onoruri de câștigat? Dumnezeu îi cheamă să intre în cursa pe care o pot câștiga toți. El le cere să se înroleze într-un război în care fiecare poate fi biruitor. O haină a neprihănirii și o coroană de viață veșnică – aceasta este răsplata pusă înaintea fiecărui biruitor…

Când creștinul intră în legământul botezului, îi este promis ajutor divin. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt stau gata să lucreze în favoarea sa. Dumnezeu pune la dispoziția sa resursele cerului pentru ca el să poată fi biruitor. Propria sa putere este mică, dar Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu este ajutorul său. Zilnic el trebuie să facă cunoscute dorințele sale la tronul harului. Prin credință și încredere, folosindu-se de resursele oferite, el va fi mai mult decât biruitor. De ce atunci, acei care se luptă cu puterile întunericului, nu înaintează cu credință și curaj? Dumnezeu și Hristos și Duhul Sfânt sunt de partea lor…

Când ne amintim că nimeni nu știe când se încheie timpul lui de probă, cum îndrăznim să trăim nepregătiți – nefiind gata să ne întâlnim cu Domnul nostru? Cum îndrăznim să rămânem păcătoși și întinați? De ce nu ne este frică? De ce nu suntem tulburați? De ce nu realizăm pericolul în care ne aflăm?… Dumnezeu va lucra cu putere pentru poporul Său dacă ei vor îndepărta faptele întunericului și vor fi îmbrăcați cu neprihănirea Sa…

Dumnezeu îi cheamă pe toți cei care pretind că au o cunoaștere a adevărului să arate printr-o ascultare necondiționată că ei sunt soldați credincioși ai crucii. Fie ca nimeni din cei care stau sub steagul însângerat al prințului Emanuel să nu facă nimic care ar dezonora cauza pentru care luptă. Hristos așteaptă ca soldații Săi să fie curajoși, loiali și devotați.

Lucrarea pe care a făcut-o Hristos pe acest pământ trebuie s-o facă și urmașii Săi. Cu puterea și eficiența aduse de Duhul Sfânt, ei trebuie să ducă înainte planul Său de restaurare a chipului Său în omenire. Domnul va face lucruri mari pentru ei atunci când ei lucrează sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar ei trebuie să se bizuie cu totul pe Dumnezeu. – Manuscris 13, 8 iunie 1902, „Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie lumina lumii”

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *