3 ianuarie – Biruitori prin Hristos

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; şi ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan 5:4.Trebuie să ne apropiem de Ajutorul nostru, Cel care este...

Cerul este vara creștinului

”Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” Tit 2:13. Hristos va veni curând a doua oară. Ar trebui să vorbim des despre acest...

Toți pot câștiga

“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!” 1 Corinteni 9:24. Resursele...

Valoarea unui suflet

ʺCăci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate vecinică de slavăʺ 2 Corinteni 4:17. Noi pretindem a fi depozitarii legii lui Dumnezeu și...

Trăiți în armonie cu cerul

ʺVoi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşitʺ Matei 5:48. Dumnezeu a dat lui Daniel și tovarășilor săi ʺştiinţă şi pricepere pentru tot felul de...