Nu sacrifica niciodată principiul creștin

CoverʺLe voi da în Casa Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veșnic, care nu se va stingeʺ Isaia 56:5.

Simt o simpatie profundă pentru tine, știind că ești extrem de ispitită. Dușmanul încearcă să te facă să obosești și să devii descurajată. Simt tot atât de multă simpatie și interes profund și pentru soțul tău. Mântuitorul nostru va fi Mântuitorul său, dacă Îl va accepta. Niciodată, niciodată nimeni dintre noi să nu simtă altfel decât cea mai mare onoare de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Sora mea, nu ceda niciodată, niciodată ispitei de a sacrifica pricipiul creștin pentru a te potrivi criteriilor lumii. Fii tare, fii credincioasă, căci ai fost cumpărată cu un preț. Datoria față de Mântuitorul tău  poate nu te duce pe cele mai netede căi, dar Răscumpărătorul tău nu a umblat niciodată în căile îngăduinței și plăcerii de Sine. El n-a trăit ca să-Și placă Sieși. El a mers afară din tabără, purtând ocara. Oriunde te-a pus Providența, Dumnezeu îți va da puterea de a sta tare în credință. Nu lăsa nimic să se interpună între sufletul tău și Dumnezeu…

Hristos nu ne-a dat doar instrucțiuni cu privire la drumul pe care trebuie să călătorim, ci a venit ca să fie Învățătorul nostru. Nu ne-a spus doar cum ar trebui să ascultăm, ci prin propria viață ne-a dat un exemplu practic, arătându-ne cum ar trebui să ascultăm. Astfel, El este adevăratul ajutor. Mergând înaintea noastră, El dărâmă obstacolele și ne spune să mergem pe urmele Sale. Binecuvântatul nostru Mântuitor spune: ʺUrmează-Mă. Te voi conduce. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunericʺ (vezi Matei 4:19; 14:6; Ioan 8:12).

Hristos a slujit ca un Fiu adevărat, un Fiu ascultător. El declară: ʺAm păzit poruncile Tatălui Meuʺ (Ioan 15:10). Sfințirea înseamnă ascultarea unei vieți întregi. Noi putem fi mult onorați fiind în parteneriat cu Hristos. ʺLuaţi jugul Meu asupra voastră,ʺ spune El ʺşi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastreʺ(Matei 11:29). Exemplul de ascultare pe care ni l-a lăsat Hristos este perfect și complet…

Sora mea, Domnul te iubește și vrea ca tu să ai cununa vieții. ʺCel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Luiʺ (Apocalipsa 3:5). Hainele albe sunt hainele neprihănirii lui Hristos și toți cei ce au această neprihănire sunt părtași de natură divină. Ei au scris asupra lor ʺNumele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer dela Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nouʺ (vers.12). – Scrisoarea 48, 1 iunie 1898, către o credincioasă din Australia.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *