O lucrare de pregătire

CoverSunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” Filipeni 1:6.

O lucrare serioasă de pregătire trebuie să fie făcută de adventiștii de ziua a șaptea dacă vor să stea tari în experiențele care se află chiar în fața lor. Ca să rămână credincioși lui Dumnezeu în confuzia și ispitele ultimelor zile, ei trebuie să caute pe Domnul în umilința inimii, pentru înțelepciunea de a rezista înșelăciunilor vrăjmașului…

Trebuie să păstrăm totdeauna în minte gândul solemn al revenirii Domnului în curând, și având în vedere acest lucru să recunoaștem că o lucrare trebuie făcută. Cu ajutorul Duhului Sfânt trebuie să rezistăm înclinațiilor naturale și tendințelor spre rău și să smulgem din viața noastră orice element neasemenea lui Hristos. Astfel ne vom pregăti inimile pentru primirea binecuvântării lui Dumnezeu, care ne va da har și care ne va aduce în armonie cu credința lui Isus. Mari avantaje au fost acordate acestui popor, prin solii de avertizare și de instruire, trimise prin Duhul Sfânt pentru această lucrare de pregătire.

Din cauza puterii în creștere a ispitelor Satanei, vremurile în care noi trăim sunt pline de pericole pentru copiii lui Dumnezeu și avem nevoie să învățăm în mod constant de la Marele Învățător, pentru ca să facem fiecare pas în siguranță și neprihănire. Scene  minunate se deschid în fața noastră, și în acest timp o mărturie vie trebuie să fie dată pe față în viețile celor ce se declară a fi poporul lui Dumnezeu, încât lumea să poată vedea că în acest timp când răul domnește peste tot, încă există un popor care pune deoparte voința sa și caută să facă voia lui Dumnezeu – un popor în a cărui inimi și vieți este scrisă legea lui Dumnezeu. În fața noastră sunt ispite puternice, încercări severe. Poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru acest timp de încercare obținând o experiență mai profundă în lucrurile lui Dumnezeu și o cunoaștere practică a neprihănirii lui Hristos… Cuvintele ”Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape”(Isaia 55:6) nu sunt spuse doar necredincioșilor, ci și membrilor bisericii…

Fie ca viața de zi cu zi să dea pe față credința pe care o declarați.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *