Feriți-vă de amăgirile Satanei

CoverLuați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos” Coloseni 2:10.

Avem nevoie de o încredere fermă în Dumnezeu dacă vrem să fim salvați din puterea agenților satanici. Dacă stăm aproape de învățăturile Cuvântului, adevărurile acestui Cuvânt vor fi protecția noastră, salvându-ne de amăgirile acestor zile de pe urmă. Avem nevoie de adevăr. Avem nevoie să credem în el. Principiile sale sunt adaptate tuturor împrejurărilor vieții. Ele pregătesc sufletul pentru datorie și îl întăresc pentru încercare.  Ele poartă ștampila Autorului divin…

Încăpățânarea naturală a inimii omenești rezistă luminii adevărului. Mândria naturală a opiniei sale conduce la independența discernământului și  la agățarea de idei și de filosofie omenească. Unii sunt în pericol constant de a deveni dezechilibrați în credință, din cauza dorinței de originalitate. Ei doresc să găsească un adevăr nou și ciudat pe care să-l prezinte, să aibă o solie nouă pe care s-o aducă poporului, dar o astfel de dorință este o cursă a vrăjmașului pentru a captiva mintea și a o îndepărta  de la adevăr… Domnul dorește ca cei care înțeleg motivele credinței lor să rămână în credința lor privind ceea ce au fost convinși că este adevăr și nu îndepărtați de la credință prin prezentarea de sofisme omenești… În aceste zile de pe urmă avem nevoie de o credință mare și în creștere. Avem nevoie să fim întemeiați în credință printr-o cunoaștere și o înțelepciune care nu provin din nici o sursă omenească, ci care sunt bazate numai pe bogățiile înțelepciunii lui Dumnezeu…

Cei care au acceptat adevărul soliei îngerului al treilea trebuie să-i rămână credincioși prin credință și aceasta îi va feri de a aluneca în superstiții și teorii care i-ar separa unul de altul și de Dumnezeu. Primirea adevărului pe care-l avem ca adventiști de ziua a șaptea n-a fost rezultatul unei experiențe întâmplătoare. A fost atins prin rugăciune stăruitoare și cercetare atentă a Cuvântului inspirat. Domnul dorește ca să umblăm și să lucrăm în perfectă unitate. Numele Său, Isus Hristos, trebuie să fie parola noastră, exemplul Său – marca noastră distinctivă, principiile Cuvântului Său – temelia evlaviei noastre. În unitate de spirit și acțiune va fi tăria noastră.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *