Legați de Divin, 17 ianuarie

Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte....

Hristos, Cuvântul viu, 11 ianuarie

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1 :14 Isus...

Feriți-vă de amăgirile Satanei

”Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos” Coloseni 2:10. Avem...

Sursa înțelepciunii

”Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ține în veci” Psalm 111:10. Este mare lucru să fii înțelept față de...

O audiență la Cel Prea Înalt

”De aceea mulțămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi...