Hristos, Cuvântul viu, 11 ianuarie

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1 :14

Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. El a acceptat legea Tatălui Său, a scris principiile ei în viața Sa, a manifestat spiritul ei și ne-a arătat puterea ei binefăcătoare în suflet. Ioan spune: ”Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Tot ce are nevoie omul să cunoască și poate să cunoască cu privire la Dumnezeu, i-a fost descoperit în viața și caracterul Fiului Său…

Luând natura umană asupra Sa, Hristos a venit să fie una cu omenirea și în același timp să-L descopere pe Tatăl nostru ceresc ființelor omenești păcătoase. El a fost făcut în toate asemenea fraților Săi. El S-a făcut trup, întocmai cum sunt trupurile noastre. I-a fost foame și sete și a fost obosit. A fot întărit prin hrană și înviorat prin somn. A împărtășit aceeași soartă cu oamenii; cu toate acestea, El era Fiul Cel fără vină al lui Dumnezeu…

Blând, simțitor, înțelegător, mereu atent față de ceilalți, El a reprezentat caracterul lui Dumnezeu și a fost neîncetat angajat în lucrarea de slujire — lui Dumnezeu și oamenilor.

Urmașii lui Hristos trebuie să fie părtași ai experienței Lui. Ei trebuie să primească și să asimileze Cuvântul lui Dumnezeu. Prin puterea lui Hristos ei trebuie să fie schimbați spre a ajunge asemenea Lui și a reflecta însușirile divine…Spiritul și lucrarea lui Hristos trebuie să devină spiritul și lucrarea ucenicilor Săi.

 Prin studierea Bibliei, cel convertit mănâncă trupul și bea sângele Fiului lui Dumnezeu, ceea ce El Însuși  spune că înseamnă primirea și înfăptuirea cuvintelor Sale, care sunt duh și viață. Cuvântul S-a făcut trup și locuiește printre noi, în cei care primesc învățăturile sfinte din Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul lumii a lăsat un exemplu curat și sfânt pentru toți oamenii. Acesta luminează, înalță și aduce nemurirea tuturor acelora care ascultă de cerințele divine.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *