Cuvântul lui Dumnezeu este mijlocul prin care suntem sfințiți – 28 martie

Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. Ioan 17:19

Înainte ca Isus să meargă către ultima Sa bătălie cu puterile întunericului, Și-a înălțat ochii spre cer și S-a rugat pentru ucenicii Săi.  El a spus: ”Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” …

Povara cererii lui Isus a fost ca cei care au crezut în El să poată fi păziți de cel rău din această lume și să fie sfințiți prin adevăr. El nu ne lasă să bănuim vag ce este adevărul, ci adaugă: ”Cuvântul Tău este adevărul.” Cuvântul lui Dumnezeu este mijlocul prin care trebuie să se ducă la capăt sfințirea noastră. Este de cea mai mare importanță deci să ne familiarizăm cu învățăturile sacre ale Bibliei.

Este tot atât de necesar pentru noi să înţelegem cuvintele vieţii cum a fost pentru primii ucenici să fie informaţi cu privire la planul de mântuire. Nu vom avea nici o scuză dacă prin propria noastră neglijenţă suntem ignoranţi faţă de cererile Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său, descoperirea voinţei Sale şi a făgăduit Duhul Sfânt celor care-L cer, ca să-i călăuzească în tot adevărul; și fiecare suflet care doreşte sincer să facă voia lui Dumnezeu va cunoaşte învățătura…

Misiunea lui Isus a fost demonstrată prin minuni convingătoare. Învăţătura Sa a uimit pe oameni. Căci … era un sistem al adevărului care întâmpina nevoile inimii. Învăţătura Sa era simplă, clară şi cuprinzătoare. Adevărurile practice pe care le rostea aveau o putere convingătoare şi captivau atenţia poporului. Mulțimile zăboveau pe lângă El și se minunau de înțelepciunea Lui. Modul Său de viață corespundea marilor adevăruri pe care le proclama. Nu exista nici o scuză, nici o ezitare, nici umbra unei îndoieli sau incertitudini că ar putea fi altceva decât ceea ce El a declarat. El vorbea despre lucrurile pământești și cerești, ale omului și ale divinului, cu autoritate pozitivă; și ”oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere.”…

Este o chestiune de cea mai mare importanță și de cel mai mare interes pentru noi ca să înțelegem ce este adevărul, iar cererile noastre ar trebui să se înalțe cu intensă stăruință ca să putem fi călăuziți în tot adevărul.

David a apreciat iluminarea divină și a recunoscut puterea Cuvântului lui Dumnezeu. El a declarat: ” Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” Fie ca cei care doresc lumina să cerceteze Scripturile, comparând verset cu verset și rugându-se lui Dumnezeu pentru iluminarea Duhului Sfânt. Făgăduința este că cel care caută găsește. – The Review and Herald, 6 iulie 1911.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *