Nevoia de consacrare personală – 29 martie

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 1 Corinteni 15:58

Este mare nevoie de influența Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Trebuie să fie făcută o lucrare individuală în zdrobirea încăpățânării inimii. Este nevoie de o cercetare profundă a inimii, care va duce la mărturisirea păcatului. În acest timp, credincioșii ar trebui să stea cu inimi zdrobite, sfințite, fiecare păcat mărturisit în pocăință, pe care să nu o regrete. Duhul Sfânt așteaptă să aprindă în inima dragostea lui Dumnezeu, pentru ca lauda Sa să fie rostită de buze sincere, neegoiste, curate și cinstite. Când principiile sfinte călăuzesc viața, sufletul va fi frumos în simplitatea sa.

Influența rugăciunii credinței este la fel de mare ca veșnicia. Domnul va binecuvânta pe toți cei care Îl vor căuta cu toată inima și care, cu suflete umile și intenții serioase, se străduiesc să urmeze exemplul lui Hristos. Pentru cei care astfel caută să devină părtași de natură divină, sunt rostite cuvintele: „Să nu osteniți în facerea binelui,”  ”sporiţi totdeauna în lucrul Domnului.” Cel care lucrează în credință și umilință, ținând ferm de făgăduințele lui Dumnezeu, va izbândi. Măreția împărăției  de sub întregul cer va fi dată copiilor  credincioși ai lui Dumnezeu ….

Sunt instruită să insist asupra nevoii de consacrare personală și de sfințirea întregii ființe lui Dumnezeu. Fiecare suflet să se întrebe, Doamne, ce ai vrea să fac, ca vegherea lui Hristos să poată fi văzută în viața mea și ca exemplul Său să poată fi copiat de mine și să pot să vorbesc cuvinte sincere care vor ajuta sufletele care se află întuneric și păcat? …

Fiecare individ are obligația de a da altora adevărul pe care îl are. Nimic nu ar trebui lăsat să-l împiedice pe slujitorul lui Hristos de a lăsa lumina să strălucească spre semenii săi… Ar trebui să creștem zilnic în abilitatea de a face lucrarea prețioasă de a câștiga suflete pentru Hristos. Aceasta este o lucrare atât de prețioasă, o lucrare atât de satisfăcătoare! Și tot cerul așteaptă canale prin care uleiul ceresc  să poată fi turnat pentru a reîmprospăta și a întări sufletele nevoiașe. Domnul va ocroti și va călăuzi pe cei care vor lăsa ca plinătatea Sa divină să curgă de pe buzele lor în laudă plină de recunoștință și care vor lucra prin fapte de milă și dragoste ca să binecuvânteze omenirea. Astfel de lucrători vor deveni  reprezentanți consacrați pentru Dumnezeu.

Aș spune fiecărui credincios: Adu spiritul harului ceresc în sufletul tău, în experiența ta: aceasta este imprimarea caracterului lui Hristos … Și răsplata voastră pentru slujire va fi găsită în reflectarea duhului duios al Domnului Hristos în viața voastră. – The Review and Herald, 25 februarie 1909.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *