Uneltirile Satanei, 30 iulie

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. 1 Petru 5:8

Nu este sigur să te încrezi în sentimente sau impresii; acestea nu sunt ghiduri de încredere. Legea lui Dumnezeu este singurul standard corect de sfințenie.  Prin această lege trebuie să fie judecat caracterul. Dacă cineva care caută  mântuirea ar trebui să întrebe: „Ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică?” profesorii moderni ai sfințirii ar răspunde: „Crede numai că Isus te mântuiește.” Dar când Domnului Hristos I s-a pus această întrebare, El a spus: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” și când el a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Isus i-a zis: „Bine ai răspuns,fă aşa şi vei avea viaţa veşnică”. Luca 10: 26-28.

Doar  mărturisirea „credinței în Hristos” nu are nici o valoare; numai dragostea care se arată prin fapte este socotită autentică. Totuși numai dragostea este aceea care dă valoare fiecărei fapte în ochii cerului. Tot ce este făcut din dragoste, oricât de neînsemnat ar părea în aprecierea oamenilor, este primit și răsplătit de Dumnezeu…

Egoismul ascuns al oamenilor este descoperit în cărțile din ceruri… Trist este raportul pe care îl duc îngerii în ceruri. Ființe inteligente, care pretind că Îl urmează pe Hristos, sunt preocupate în câștigarea de averi pământești sau în procurarea de plăceri lumești. Bani, timp și putere se jertfesc pentru etalare și pentru îngăduință de sine; însă momentele devotate rugăciunii, cercetării Scripturilor, umilirii sufletului și mărturisirii păcatelor sunt puține.

Satana inventează nenumărate planuri pentru a ne ocupa mintea, așa ca ea să nu stăruie asupra lucrării pe care ar trebui să o cunoaștem foarte bine. Arhiamăgitorul urăște adevărurile mari, care scot în evidență o jertfă ispășitoare și un Mijlocitor puternic. El știe că, în ceea ce-l privește, totul depinde de abaterea minților de la Isus și de la adevărul Său.

Aceia care vor să se împărtășească de meritele mijlocirii Sale nu trebuie să îngăduie nimănui să se amestece în datoria lor față de o sfințenie desăvârșită, în temere de Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *