Regele apare în persoană, 9 decembrie

Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui, o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său....

La ceasul hotărârii, 19 noiembrie

Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecăţii. Ioel 3:14 Profeția din Apocalipsa capitolul 13 declară că puterea reprezentată de fiara cu coarne ca de miel va face...

Ești în pericol? 13 noiembrie

Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!...

Știința pe nedrept numită astfel, 11 noiembrie

Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel. 1Timotei 6:20 Cunoștința omenească a lucrurilor materiale și spirituale este parțială și nedesăvârșită; de...

Rugăciunea pentru cei bolnavi, 5 noiembrie

Mărturisiți-vă unii altora păcatele şi rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:16 Domnul Hristos este și acum același doctor plin...

Puterea crudă a dușmanului, 2 noiembrie

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Iacov 4:7, 8 Și...