Rugăciunea pentru cei bolnavi, 5 noiembrie

Mărturisiți-vă unii altora păcatele şi rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:16

Domnul Hristos este și acum același doctor plin de milă cum a fost și când a slujit pe acest pământ. În El există balsam vindecător pentru fiecare boală.

Oare de ce sunt oamenii atât de puțin dispuși să se încreadă în Acela care a creat pe om și care poate, printr-o atingere, printr-un cuvânt sau o privire, să vindece tot felul de boli? Cine este mai demn de încrederea noastră decât Acela care a făcut un sacrificiu atât de mare pentru salvarea noastră? Domnul nostru ne-a dat instrucțiuni clare prin apostolul Iacov în ce privește datoria noastră în cazuri de boală. Când ajutorul omenesc este neputincios, Dumnezeu va fi ajutorul poporului Său. „Este vreunul printre noi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea tăcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate” Iacov 5, 14.15.

Dar înălțarea unei asemenea rugăciuni este unul dintre cele mai solemne lucruri și nu trebuie inițiat fără a fi cântărit cu grijă….

Celor care doresc rugăciune pentru refacerea sănătății, ar trebui să li se spună clar că încălcarea Legii lui Dumnezeu, fie cea naturală, fie cea spirituală, constituie păcat și că, pentru a primi binecuvântarea Sa, păcatul trebuie mărturisit și părăsit…

Știm că Dumnezeu ne aude dacă cerem după voia Sa. Dar să insistăm în cererile noastre fără un duh de supunere nu este bine; rugăciunile noastre nu trebuie să îmbrace o formă de poruncă, ci de mijlocire.

Există cazuri în care Dumnezeu lucrează clar prin puterea Sa divină pentru restabilirea sănătății. Dar nu sunt vindecați toți bolnavii. Mulți sunt puși deoparte să adoarmă în Isus….

 Dorințele și interesele noastre ar trebui să se piardă în voința Sa. Aceste experiențe care ne pun la probă credința sunt spre binele nostru. … Credința este întărită prin exercițiu. Trebuie să lăsăm răbdarea să-și facă lucrarea sa desăvârșită, amintindu-ne că există făgăduințe prețioase în Scripturi pentru aceia care Îl așteaptă pe Domnul.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *