La ceasul hotărârii, 19 noiembrie

Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecăţii. Ioel 3:14 Profeția din Apocalipsa capitolul 13 declară că puterea reprezentată de fiara cu coarne ca de miel va face...

Ești în pericol? 13 noiembrie

Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!...

Lupi în haine de oaie, 12 noiembrie

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 2 Timotei 4:3...

Știința pe nedrept numită astfel, 11 noiembrie

Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel. 1Timotei 6:20 Cunoștința omenească a lucrurilor materiale și spirituale este parțială și nedesăvârșită; de...

Rugăciunea pentru cei bolnavi, 5 noiembrie

Mărturisiți-vă unii altora păcatele şi rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:16 Domnul Hristos este și acum același doctor plin...

Planurile lumii, 3 noiembrie

Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.  2 Corinteni 2:11 Solomon spune: „Cine se încrede în...