Lupi în haine de oaie, 12 noiembrie

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 2 Timotei 4:3

Oamenii se grupează rapid sub steagul pe care și l-au ales. Cu neliniște, așteaptă și urmăresc mișcările conducătorilor lor. Sunt însă și aceia care așteaptă, veghează și lucrează pentru arătarea Domnului nostru. O altă clasă se aliază sub conducerea primului mare apostat. Ei caută un dumnezeu  în omenire și Satana îl personifică pe cel pe care ei îl caută. Mulțimile vor fi atât de amăgite prin respingerea adevărului, încât vor accepta contrafacerea. Omenescul este aclamat ca Dumnezeu.

 Satana este întotdeauna pregătit și vigilent pentru a deruta și înșela. El folosește orice mijloc de fascinație, prin care să atragă omul pe calea largă a neascultării. Satana se străduiește să dezorienteze conștiința, inspirându-i simțăminte confuze. El își aplică falsele lui inscripții pe indicatoarele pe care Dumnezeu le-a fixat pentru a călăuzi pe calea cea bună.

Se vor ivi învățători mincinoși, ca să vă abată de la calea cea îngustă și de la poarta cea strâmtă. Feriți-vă de ei; deși sunt îmbrăcați cu piei de oaie, pe dinăuntru sunt lupi răpitori. …

Nu suntem sfătuiți să-i apreciem după vorbirile lor frumoase sau mărturisirile lor lăudăroase. Ei urmează să fie judecați după Cuvântul lui Dumnezeu… „Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte.” (Proverbe 19, 27.) Ce fel de solie aduc acești învățători? Vă învață ea să-L onorați pe Dumnezeu și să vă temeți de Numele Lui? Vă îndeamnă ea să vă arătați iubirea față de El, prin credincioșie față de poruncile Sale?

Pe acești învățători mincinoși, ridicați în biserică și socotiți credincioși de către mulți dintre frații lor în credință, apostolul îi asemuie cu „niște fântâni fără apă, niște nori, alungați de furtună: lor le este păstrată negura întunericului”. 2 Petru 2:17

Sunt picioarele noastre întemeiate pe stânca de neclintit a Cuvântului lui Dumnezeu? Suntem pregătiți să stăm hotărâți în apărarea poruncilor lui Dumnezeu și a credinței lui Isus?

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *