La ceasul hotărârii, 19 noiembrie

Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecăţii. Ioel 3:14

Profeția din Apocalipsa capitolul 13 declară că puterea reprezentată de fiara cu coarne ca de miel va face ca „pământul și cei ce locuiesc pe el” să se închine papalității, simbolizate acolo prin fiara „asemenea unui leopard”. Fiara cu două coarne va spune și ea „celor ce locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei”; și mai departe „va porunci tuturor, mari și mici, bogați și săraci, liberi și robi”, să primească semnul fiarei…

Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu coarne ca de miel și .. această profeție se va împlini atunci când Statele Unite vor impune păzirea duminicii, pe care Roma o pretinde ca recunoaștere deosebită a supremației ei. Dar în acest omagiu față de papalitate, Statele Unite nu vor fi singure. Influența Romei, în țările care odinioară i-au recunoscut stăpânirea, este departe de a fi nimicită. Iar profeția prevestește o restaurare a puterii ei: „Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară” (Ver 3).

Primirea rănii de moarte arată către căderea papalității în anul 1798. După aceea, spune profetul, „rana de moarte s-a vindecat și tot pământul se mira după fiară”. Pavel declară lămurit că „omul păcatului” va continua până la a doua venire (2 Tesaloniceni 2, 3-8)… Atât în lumea veche, cât și în cea nouă, papalitatea va primi închinare prin cinstea dată instituției duminicii, care se întemeiază numai pe autoritatea bisericii romane…

Cuvântul lui Dumnezeu a avertizat cu privire la primejdia care se apropie; dacă acesta este neglijat, atunci lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei, numai că atunci va fi prea târziu pentru a scăpa din cursă.

Ar trebui să căutăm acum o experiență vie și profundă în lucrurile lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *