Știința pe nedrept numită astfel, 11 noiembrie

Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel. 1Timotei 6:20

Cunoștința omenească a lucrurilor materiale și spirituale este parțială și nedesăvârșită; de aceea, mulți nu sunt în stare să pună de acord vederile lor cu privire la știință cu declarațiile Scripturii. Mulți acceptă simplele teorii și speculații ca fapte științifice și socotesc că Scriptura trebuie probată prin învățăturile „științei pe nedrept numite astfel” …

Oamenii au încercat să fie mai înțelepți decât Creatorul lor; filozofia omenească a încercat să cerceteze și să explice taine care nu vor fi niciodată descoperite în decursul veacurilor veșnice.

Pentru mulți, cercetările științifice au devenit un blestem. Dumnezeu a îngăduit ca un potop de lumină să se reverse peste lume prin descoperirile din știință și din artă; dar chiar cele mai luminate minți, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor, se rătăcesc în încercările de a cerceta legăturile dintre știință și revelație.

Dumnezeu este temelia întregii existențe. Adevărata știință se află în armonie cu lucrările Sale; adevărata educație conduce la supunerea față de guvernarea Sa. Știința dezvăluie înaintea ochilor noștri minuni noi; ea se avântă în înălțimi și exploră noi adâncimi, dar nici una dintre descoperirile științifice nu se află în opoziție cu revelația divină.

Dumnezeu este autorul științei. …  Corect înțeleasă, știința confirmă Cuvântul Scris, și amândouă aruncă lumină una asupra celeilalte. Împreună, ele ne conduc la Dumnezeu, învățându-ne legile înțelepte și benefice, prin care El lucrează.

Cunoașterea adevăratei științe înseamnă putere…Dar dacă, în general, cunoașterea înseamnă putere, cunoașterea faptului că Isus a venit personal pe pământ pentru a Se jertfi înseamnă o și mai mare putere. Știința mântuirii este cea mai importantă știință ce poate fi învățată în școlile pregătitoare de pe pământ. Înțelepciunea lui Solomon este de dorit, dar înțelepciunea lui Isus este cu mult mai de dorit și mai importantă.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *