Verificarea vocii păstorilor, 4 noiembrie

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine. Ioan 10 :14

Fiecare dintre noi va fi ispitit în modul cel mai serios, iar credința noastră va fi încercată până la maximum.

Trebuie să fim ancorați în Hristos, înrădăcinați și întemeiați în credință. Satana lucrează prin slujitorii lui. El îi alege pe aceia care nu au băut din apa vieții, al căror suflet este însetat după ceva nou și ciudat și care sunt gata mereu să bea din orice izvor care li se arată. Se vor auzi voci spunând: „Iată, Hristos este aici” sau „Iată-L acolo”, dar noi nu trebuie să le credem. Avem dovezi inconfundabile după care să recunoaștem vocea Adevăratului Păstor, iar El ne cheamă să-L urmăm. El spune: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” El Își conduce turma pe calea ascultării smerite de Legea lui Dumnezeu…

„Vocea străinului” este vocea unuia care nici nu respectă, nici nu ascultă Legea cea bună, sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu. Mulți fac declarații mari și pretențioase de sfințenie și se laudă cu minunile pe care le săvârșesc prin vindecarea bolnavilor, în timp ce nu iau în considerare acest standard înalt al neprihănirii. Totuși, prin puterea cui sunt săvârșite aceste vindecări? Oare sunt ochii fiecăruia deschiși pentru a vedea călcările Legii? Sunt ei în poziția copilului smerit și ascultător, gata să împlinească toate cerințele lui Dumnezeu? Apostolul Ioan mărturisește astfel despre cei ce se declară a fi copiii lui Dumnezeu: „Cine zice: «Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui este un mincinos, și adevărul nu este în el” (1 Ioan 2,4)…  Dacă aceia prin care sunt săvârșite vindecările sunt dispuși să-și scuze neglijarea Legii lui Dumnezeu pe baza acestor manifestări și să continue în neascultare, chiar dacă au putere nemăsurată, faptul acesta nu înseamnă că au puterea cea mare a lui Dumnezeu. Dimpotrivă, aceasta este puterea făcătoare de minuni a marelui amăgitor… Fraților, trebuie să fiți precauți cu privire la pretinsa sfințire care îngăduie călcarea Legii lui Dumnezeu. Aceia care calcă în picioare Legea aceasta și se judecă folosind un standard conceput de ei înșiși nu pot să fie sfințiți.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *