Puterea crudă a dușmanului, 2 noiembrie

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Iacov 4:7, 8

Și astăzi există mulți oameni care se află sub puterea duhurilor rele, cum a fost demonizatul din Capernaum. Toți cei care se îndepărtează de bunăvoie de poruncile lui Dumnezeu se plasează sub controlul lui Satana. Mulți oameni se joacă cu răul, gândindu-se că se pot despărți de el după bunul lor plac; ei însă sunt ademeniți tot mai departe, până când descoperă că sunt stăpâniți de o voință mai puternică decât a lor. Ei nu pot scăpa de puterea ei misterioasă. Un păcat tainic sau o pasiune dominantă îi poate ține în robie, neputincioși ca și demonizatul din Capernaum.

Satana este zeul lumii; influența sa pervertește simțurile, controlează mintea omenească spre rău și își conduce victimele către violență și crimă. Semănă discordie și întunecă mintea. Lucrarea lui Hristos este să-i frângă puterea asupra copiilor oamenilor. Cu toate acestea, cât de mulți din fiecare departament al vieții, acasă, în tranzacții de afaceri și în biserică, Îl întorc pe Isus de la ușile lor, dar lasă monstrul răuvoitor să intre.

Calea lui Satana este cea mai largă și cea mai înșelătoare. Este făcută să apară cel mai atractiv, în timp ce este grea, înșelătoare și plină de dezamăgire.

Cel care își simte propriul pericol veghează, altfel va întrista pe Duhul Sfânt și apoi se va îndepărta de Dumnezeu pentru că știe că El nu este mulțumit de direcția acțiunilor sale. Cu cât mai bine și mai sigur este să te apropii de Dumnezeu, pentru ca lumina pură strălucind din Cuvântul Său să poată vindeca rănile pe care le-a făcut păcatul în suflet. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât suntem mai siguri, căci Satana urăște și se teme de prezența lui Dumnezeu.

Subtilitățile lui Satana nu vor descrește, dar înțelepciunea dată oamenilor, prin legătura cea vie cu Izvorul luminii și al cunoașterii divine, va fi proporțională cu arta și viclenia sa.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *